Международната неправителствена организация Виенски икономически форум ще създаде свое представителство в България, като партньор за тази своя инициатива избра "Главболгарстрой". Двете страни подписаха във Виена споразумение за сътрудничество, според което до няколко месеца международната организация ще отвори свой офис в централата на "Главболгарстрой" в София.

Намерението е Виенският икономически форум да разшири дейността си в България на фона на общата стратегия на двамата партньори за насърчаване на регионалното икономическо сътрудничество.

"За нас е чест и отговорност да съдействаме за засилване присъствието на Виенския икономически форум в България. Ще работим активно по широк кръг теми от национално и регионално значение, които ще целят да създават устойчива среда и конкурентни условия за изпълнение на регионални проекти и за поощряване на инвестициите в страната", каза Калин Пешов, председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой", който е и член на Борда на директорите на Виенския икономически форум.

Партньорството на строителния холдинг с международната организация затвърждава неговите усилия за подобряване на бизнес средата в България, за увеличаване на преките чуждестранни инвестиции и стимулиране на академичните и индустриални партньорства. Стремежът на компанията е да налага устойчиви, новаторски и зелени решения, които имат потенциал да докажат ефективното си приложение в различни сектори на икономиката.

Калин Пешов, д-р Елена Кирчева, Пламена Ненкова, зам.-изпълнителен директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ в Главболгарстрой Холдинг и Павел Валодзка, представляващ ГБС в Австрия

Снимка: "Главболгарстрой"

По-рано тази година "Главболгарстрой" откри свое представителство във Виена. Присъствието на строителния холдинг в търговския център на Европа е от една страна възможност за затвърждаване на позицията му като модерна и иновативна компания, а от друга - като възможност за достигане до едно по-високо бизнес представяне, отбеляза представителят на ГБС в Австрия Павел Валодзка.

От "Главболгарстрой" подчертаха, че посредством представителството във Виена не просто работят за утвърждаване на вече съществуващите партньорства с бизнеси, доставчици и лидери в сектора, но и се стремят към създаването на отношения с академичните среди.

Бизнес климатът в България зависи от поведението на големите компании и техния ангажимент към цялостното подобряване на икономическата среда, посочиха от компанията.

Още за Виенския икономически форум

Виенският икономически форум е международна неправителствена организация създадена през 2004 година. Тя е със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН, като от 2015-а насам форумът е включен и в регистъра за прозрачност на Европейския парламент и Европейската комисия. Организацията се стреми да стимулира и, опирайки се на проучвания, да идентифицира краткосрочни, средносрочни или дългосрочни проекти от общ интерес в региона и да насърчава тяхното изпълнение. Форумът има утвърдена позиция като европейска платформа, свързваща икономическите цели на публичния и частния сектори.