Председателят на Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/ Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов лицензия за удължаване срока на експлоатация на VI блок на атомната централа.

Лъчезар Костов посочи, че максималният срок на тази лицензия е 10 години. След това той може да бъде продължен. Агенцията е извършила обстойна проверка на VI блок, която е показала, че енергоблокът може да бъде експлоатиран за голям срок от време. Подновяването на лицензията на VI блок фактически е започнала още през 2012 г. Оценките и проведените външни експертизи са показали, че през следващия лицензионен период блокът може да работи безпроблемно, съобщи Лъчезар Костов.

Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов заяви, че за подновяването на лицензията е била извършена огромна по обем работа. Предприети са били над 200 мерки. "След всички тези мерки, които бяха предприети, мога да ви уверя, че VI блок може да работи напълно безопасно през следващите 30 години. Разбира се, на всеки 10 години, ние трябва да го доказваме с нашата работа, за да може да се получава поредната 10-годишна лицензия", добави Наско Михов.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза, че "днес е един хубав ден за българската енергетика и българската икономиката". По думите й централата предоставя чиста енергия на достъпни цени. Според нея издаването на лицензията доказва, че АЕЦ "Козлодуй" работи при спазването на най-високите стандарти за сигурност и безопасност. По този начин централата може да се сравнява с най-сигурните ядрени централи по света. С издаването на лицензията българското правителство днес е изпълнило един от основните приоритети в енергийния сектор - продължаването на срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй". Министър Петкова припомни, че преди две години е бил продължен животът и на V блок на централата. Според нея по този начин през следващото десетилетие е гарантирана енергийната сигурност на страната.

Петкова припомни също, че това е централата която дава повече от 34% от електрическата енергия на страната. "Това е централата, която ни гарантира чиста енергия на достъпни цени. Това е централата, която дава възможност българските потребители, българската икономика да се възползва от нейния ресурс и възможности", добави министърът.

 "Увенчаха се с успех усилията на колегите от АЕЦ "Козлодуй", усилия, които те полагат последните няколко години, за да стигнем до днешния ден и до получаване на лицензията, която ни дава възможност да продължим срока за експлоатация на 6 блок на нашата централа. Усилия, които заслужават адмирации, Усилия зад, които стои изключително висок професионализъм, много високо чувство за отговорност", посочи още Петкова.

Петкова припомни, че този процес започна през 2012 г. "АЕЦ "Козлодуй" бележи рекордна печалба за миналата година - 167 млн. лв. За тази година за първите 8 месеца на 2019 г. нетната печалба е над 270 млн. лв.,нещо, което е достатъчно красноречиво. В централата работят хора, които са с много висок професионализъм, мотивирани да работят добре защото знаем, че всичко, което правим го правим за България, българската икономика, българската енергетика, бизнес и потребителите", добави Теменужка Петкова.

Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова заяви, че АЕЦ "Козлодуй" е гаранция за енергийната сигурност на страната. Тя изтъкна, че България спазва стриктно правилата за ядрена безопасност.