Веселин Тодоров е сред водещите млади енергийни експерти в България. Един от най-добрите специалисти у нас в областта на природния газ. Бил е главен експерт в Комисията по енергийно и водно регулиране. В момента е управител на компания за търговия с природен газ, като консултира и редица големи дружества по теми свързани с доставката, преноса и разпределението на "синьото гориво". Ето какво сподели той пред Dir.bg по темата.

- Г-н Тодоров, от началото на годината пазарът на природен газ претърпя сериозна трансформация и се разви значително. Ще коментирате ли какво точно се случва?
- Случиха се два основни момента. На първо място, от 2 януари 2020 г. започна да работи новата газова борса - Газов хъб "Балкан". Това е важно събитие, защото позволява на нас, като търговци, да управляваме по-добре своите портфейли, съответно да доставяме газ на по-добри цени до крайните ни клиенти. Тук много ясно се вижда колко важна роля има конкуренцията, тъй като откакто работи борсата, не е имало случай, при който да се изтъргува някакво количество газ на по-висока цена от тази, която предлага газовият монополист "Булгаргаз".
Тук идва и вторият момент. На 3 март гръмко беше обявено намаляването на цената на руския газ с повече от 40%. Популисткият начин, по който беше обявено, остави впечатление, че едва ли не цените и на топлоенергията, и на крайните потребители ще паднат с толкова, но това не се случи. Важно е да се отбележи, че България, в лицето на "Булгаргаз", беше страната, която последно предприе действие по сваляне на цените, свързани с делото на ЕК срещу "Газпром" за господстващо положение. По този начин изгубихме ценно време, в което всички предприятия работиха при високи цени за дълъг период, независимо от свалянето на цените със задна дата.

- Всички помним, че се наложи спешна промяна на Закона за енергетиката, свързана с намаляването на цените на газа със задна дата. Това вече е факт, но като че ли той беше написан много набързо. Получи ли се желаният ефект?
- И да, и не. От една страна, на крайните клиенти на топлофикационните дружества ще им бъдат върнати пари, спрямо намалението на цените от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. Същото се отнася и за крайните клиенти на газоразпределителните дружества. При тях в различна степен, защото не всички са купували газ само от "Булгаргаз". Предупреждавам, че никой от крайните потребители няма да види сметка по-ниска с 40%, защото природният газ е само компонента от крайната цена.
Случи се и нещо друго, което аз бих определил като скандално. При внасянето на промените в Закона за енергетиката, при първоначалната му редакция нямаше промени по отношение на цените за балансиращия пазар със задна дата, които в България са обвързани с цените на "Булгаргаз". В последния момент се появи текст, с който императивно се налагаше на КЕВР да промени и цените на балансиращия пазар. Всичко това се случи на фона на едно писмо от Европейската Комисия до Министерство на Енергетиката, до КЕВР и до Комисията по енергетика в НС, подписано от заместник генералния директор на Генерална Дирекция Енергетика Клаус Дитер Борхард. В него много ясно е заявено, че балансиращият пазар не трябва да се пипа по никакъв начин, независимо от намаляването на цените на "Булгаргаз".

- И взе ли се това предвид?
- Не, по никакъв начин. С това изменение на закона не само че не се отчете тази препоръка, но и КЕВР излезе със свои решения как се изменя цената, а "Булгартрансгаз" вече изпрати писма до всички търговци колко пари трябва да се върнат.

- Как мислите, че ще се отрази това на пазара?
- От финансова гледна точка всички търговци ще трябва да понесат щети заради някаква си частно-правна сделка между "Булгаргаз" и "Газпром". Сами разбирате какъв non-sense е това. Аз самият не успявам да разбера кой изобщо допусна такова нещо да се случи.
Някои търговци може да фалират, други да бъдат толкова силно засегнати, че да не успеят да изпълнят дългосрочните си договори. При всички положения, вследствие решението за намаляване на цената на балансиращия пазар със задна дата, ще възникнат два проблема. Първо, изключителна несигурност по отношение на бъдещото развитие на пазара, защото това ще означава, че, когато си поиска НС, може да прави, каквото си поиска с пазара. Конкуренцията също ще понесе щета, а от това ще страда само крайният потребител.
От друга гледна точка, това ще облагодетелства както "Булгаргаз", така и "Булгартрансгаз". Първите, като затвърди монополното им положение, а вторите, след като получат едни суми, които по никаква пазарна логика не им се полагат.

- Това звучи много сериозно. Ще предприемете ли нещо?
- Разбира се. В момента се готвят жалби до ЕК. Имаме няколко нарушения на Регламенти и Директиви. Ние, като търговци, сме абсолютно сигурни в правото си.

- Какво ще направите, за да не се повтаря тази ситуация?
- Знаете ли, има в цялата тази ситуация и едно предимство. Търговците на природен газ се консолидирахме и започнахме повече да си говорим. В този смисъл, в момента тече процедура по регистрация на Асоциация на търговците на природен газ, която ще защитава интересите както на търговците, така и на крайните потребители.
В крайна сметка, след всичко случило се, ние ще излезем по-силни с още по-голямо желание за разбиване на монопола в сектора природен газ. Всяко зло за добро, както се казва.

- А какво да очакваме в близко бъдеще в сектора?
- От една страна, ще има все по-голямо раздвижване на пазара. Вече знаем, че няколко големи компании прекратиха договорите си с "Булгаргаз" и очакваме тази тенденция да се запази. Все пак всички търговци предлагаме по-гъвкави договори от техните и, разбира се, много по-добри цени.
От друга страна, очакваме до края на годината да бъде подписано и споразумение за междусистемна свързаност между "Булгартрансгаз" и турската "Боташ", което ще доведе и до допълнително предлагане на количества природен газ от Турция.
Също така очакваме с нетърпение и пускането на новата газова връзка България-Гърция, с което съвсем ще се увеличи конкуренцията на пазара и ликвидността на газовата борса.
Въпреки всичко, аз съм оптимист. Колкото и да ни се пречи, колкото и да се опитват да попречат на развитието на пазара, ние, търговците на природен газ, излизаме по-силни от всяка ситуация, предлагащи по-добри услуги на по-ниски цени.