Във връзка с телевизионен репортаж и последвали публикации в медиите от "Топлофикация ВТ" АД информираха, че не отговорят на истината твърденията, че "10 дни гражданите на Велико Търново нямат никакво топлоподаване".

През последните 10 дни бяха локализирани няколко сериозни аварии в различни точки на града, две от които на главен топлопровод, което наложи да бъдат предприети необходимите мерки за тяхното навременно отстраняване. Екипи на "Топлофикация ВТ" АД работиха денонощно, за да успеят да приключат и възстановят топлоподаването възможно най-бързо, като дори и в почивните дни се работи по отстраняване на последния пробив. Твърдението, че никъде във Велико Търново няма отопление за този период, е абсолютно невярно, категорични са от дружеството.

Оттам обясниха, че за да бъдат отстранени всички аварии, поетапно се е наложило спиране на топлоподаването за определен период от време на различни участъци. Но дружеството е категорично, че топлоподаването на града работи постоянно към незасегнатите от авариите клиенти. По време на отстраняването им, топлоподаването е било нарушено единствено на засегнатите места, а не в целия град.

В момента се отстранява последният възникнал пробив, локализиран на ул. "Полтава", което е причина за влошеното топлоподаване в тази част от града.

В уебсайта на "Топлофикация ВТ" своевременно се публикува информация за всички точки, в които се осъществяват ремонтни дейности. За всички спирания и хода на аварийните работи всеки един заинтересован може да се осведоми от интернет страницата на дружеството.

От качените съобщения през последните дни ясно се вижда, че са маркирани отделни улици, на които за кратки периоди е било прекъсвано топлоподаването, отбелязаха от дружеството.

"Топлофикация ВТ" уверява клиентите си, че прави всичко възможно за решаването на проблемите в най-кратки срокове, но и напомня със съжаление, че топлопреносната мрежа е на повече от 30 години и е твърде амортизирана.

През последните години дружеството инвестира сериозни средства за възстановяване на компрометираните участъци по топлопреносната мрежа, изтъкнаха от "Топлофикация ВТ", като посочиха, че през лятото на 2019 г. са подменени с нови топлопроводи засегнати участъци, монтирани са нови компенсатори и арматура по топлопреносната мрежа.

Като неоспорим факт от дружеството отбелязаха работата на неговите екипи, изкопите по улиците и тежката механизация, видима за всеки гражданин и гост на Велико Търново.

В заключение от "Топлофикация ВТ" АД уверяват, че правят всичко, което е по силите им жителите на Велико Търново да имат топлоподаване и битова гореща вода по коледните и новогодишни празници.