Облачната услуга A1 Cloud PBX представлява съвкупност от софтуерно-базирана телефонна централа, разположена в център за данни на А1, IP телефонни апарати от различен клас според изискванията на потребителя и приложение за разговори от мобилен телефон или компютър. Към услугата бизнес организациите могат да използват също и пакетни предложения с включени минути за разговори към различни дестинации, както и инсталация, конфигурация и поддръжка от страна на инженери на А1.

Чрез ползването на A1 Cloud PBX се постига подобряване на комуникацията на компаниите с техните клиенти и партньори, както и вътрешно, между служителите. Решението предоставя модерна телефонна услуга не само в офиса, но и при дистанционна и хибридна работна среда.

Услугата представлява комплексно решение за телефония за малки и средни предприятия, и за големи компании и фирми, предлагащи Call Center услуги, чиято дейност изисква да са непръснато на разположение на своите клиенти. Така дори и техните служители да са мобилни, и да работят дистанционно или в хибриден модел, те ще са на разположение да отговорят на всички входящи обаждания.

С използването на тази услуга чрез софтуерно-базираната телефонна централа организациите имат по-ефективна телефонна комуникация, като за целта могат да ползват както стационарни IP базирани телефонни апарати, така и мобилните си телефони или десктоп приложение със слушалки. Обажданията могат да се приемат на най-удобното за потребителя устройство в конкретния момент от деня и да се трансферират след това на друго устройство. Така няма да има пропуснати обаждания и всяко входящо повикване ще достигне до подходящия човек от екипа, или ще бъде поето от негов заместник, за да получи бързо и ефективно съдействие.

С Cloud Call Centre функционалностите към A1 Cloud PBX операторите и супервайзорите в контактните центрове разполагат с интерфейс, където се визуализират всички важни за работата им данни, като чакащите в опашка обаждания, времето на изчакване, активните оператори, статистически данни за обработени обаждания и техния статус. От своя страна, супервайзорите имат възможност да слушат разговорите в реално време и да се намесват при необходимост.

Снимка: A1

Услугата дава възможност за запис и съхранение на всички телефонни разговори в център за данни на А1 за толкова време, колкото е необходимо, като клиентът може да изтегли тези записи и да ги съхранява в негова среда. Така бизнес организациите постигат съответствие с регулаторни изисквания, както и могат да проследяват хронологията на комуникацията с техни клиенти и контрагенти.

Сред функционалностите, които корпоративните клиенти на А1 могат да използват с услугата, са ограничаване на изходящите обаждания по различни критерии, автоматично гласово меню IVR на няколко нива, Hunt Groups (които позволяват интелигентно насочване на входящите обаждания към няколко различни потребители), създаване на "черен" и "бял" списък с телефонни номера, включващи предефинирани забранени или разрешени за прозвъняване дестинации. Те разполагат също с възможност за извличане на статистики за проведените разговори, музика при изчакване, fax-to-mail и много други, които осигуряват ефективна комуникация и контрол на употребата на телефоните.

Инсталацията и конфигурацията на решението се извършват от инженери на А1 България, като клиентът има възможност да управлява и следи параметрите на услугата през web-базиран портал на български език. Услугата A1 Cloud PBX е инсталирана върху сървъри в сертифициран дейта център на А1 с висока степен на сигурност и надеждност. Корпоративните клиенти получават цялостна професионална поддръжка от квалифицирани специалисти на А1 за целия период на договора.

 

* съдържание на А1