Всички работници и служители на ВМЗ-Сопот ще получат по една минимална работна заплата за дружеството - 561 лева, в навечерието на Коледа.

Решението е взето на заседание на съвета на директорите в държавната оръжейница.

Така на работещите в предприятието ще бъде дадена 14-та заплата, след като получиха същото възнаграждение и за Великден.

"През последните няколко седмици бяха подписани добри договори, които позволяват даването на коледни заплати на целия персонал. Така изказваме и благодарността си за труда, положен от нашия най-голям капитал - служителите ни", коментира изпълнителният директор на дружеството инж. Иван Гецов.