Всяка година на 18 август се отбелязва професионалният празник на работещите в минната промишленост. Това е датата на Успението на Св. Иван Рилски, патрона на българските миньори и всички ангажирани в минната промишленост.

"Поздравявам всички колеги с празника на българския миньор! По-голяма част от кариерата ми е преминала в рудник "Ораново" и Мини Перник, днес съм част от екипа на ТЕЦ Бобов Дол. В тази връзка може да се каже, че съм минал по цялата технологична верига от добива и логистиката, до използването на въглищата в производствената дейност. От опита си мога да кажа, че работата на миньорите е най-тежка, но и най-важна! Без усърдния труд на миньорите няма как да имаме достатъчно електричество", заяви Валери Манов, прокурист в ТЕЦ "Бобов Дол".

Той посочи, че поради натиска от Европейския съюз за постепенно прекратяване на използването на въглищата с цел редуциране на въглеродните емисии, както и поради изчерпването и влошаването на качествените показатели, през последните години се е наложило закриване на няколко рудника в Бобовдолския въглищен басейн, както и на други места в страната.

"За съжаление, бъдещето вероятно не е в твърдите изкопаеми горива. Но всички миньори имат особени заслуги за това в България да сме на топло и на светло. Българските миньори осигуряват суровини за практикуването на много професии, без които днешното технологично ниво на човечеството би било немислимо Затова трябва да проявяваме особено уважение към техния принос за българската енергетика и развитието на България", отбеляза Манов.

Бившият директор на Мини Перник припомни, че именно по предложение на въглекопачи в Перник цар Фердинанд е издал указ, с който се определя Денят на успението на Св. Иван Рилски за празник, в който се чества професията на миньора.

"Свети Иван Рилски е определен за патрон на българските миньори, защото той е най-българският светец, който притежава характерните черти за професията - твърдост, воля, състрадание и най-важната - човеколюбие", подчерта каза Валери Манов.