До 5 април се удължава срокът, в който фирмите ще могат да подават годишните отчети за дейността си през 2018 година в Националния статистически институт (НСИ). Решението бе взето след разговори с Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от статистическия институт.

Подаването на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци вече е възможно без вписване на задължителния по закон входящ номер на подадения пред НСИ Годишен отчет за дейността (ГОД).

Фирмите, подали данъчни декларация, са задължени да подадат и отчетите си в НСИ, като институтът ще изпраща номерата служебно на НАП.

В момента информационната система "Бизнес статистика" работи с намален капацитет, като вчера са били приети 13 000 отчета. Остават още близо 50 000 отчета, които фирмите ще трябва да подадат задължително до 5 април.

Удължаването идва на фона на поредния срив на държавен електронен регистър, който блокира подаването на отчети от фирмите.

В сряда и четвъртък за часове блокира информационната система "Бизнес статистика" на Националния статистически институт. Там се подават всякакви документи, засягащи фирмите, включително и годишните отчети за дейността, за подаването на които крайният срок е 31 март.

Модулът работи от 2009 г. и чрез него се отчитат годишно над 600 000 физически и юридически лица.

Блокирането на регистъра на създава и невъзможност да се подадат данъчните декларации за изтеклата 2018 г., и плащането на корпоративния данък, за които крайният срок също е 31 март.