Днес, на 23 февруари 2021 г. се проведе учредително събрание на Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород (АТППГВ).

Учредителите на Асоциацията са представителите на 5 компании в областта на търговия и производството на природен газ и водород - "ТИБИЕЛ" ЕООД, "МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООД, "КС ГАЗ ТРЕЙДИНГ" ЕООД и "ЕНЕРГИКО" ЕООД. По време на заседанието бе приет Устава на сдружението и бяха избрани органите на управление.

Снимка: АТППГВ

За Председател на Управителния съвет на новоучредената браншова организация бе избран Веселин Тодоров - "БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООД, а Управителният съвет ще се състои от двама заместник-председатели, в лицето на компаниите "МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" и "ЕНЕРГИКО" ЕООД.

Асоциацията се създава с цел обединяване и израз на общите интереси на своите членове. Основна мисия ще бъде пълната либерализация на газовия сектор и диверсификация на доставките на природен газ. От новосъздадената асоциация виждат голям потенциал в развитието на пазара за водород и смятат, че трябва да бъде развита добра законова, регулаторна и пазарна рамка, с която да може да се поощрява както производството, разпространението и търговските принципи свързани с този вид гориво. АТППГВ ще осъществява поставените си цели посредством диалог както с институции и организации на територията на България, така и наднационалните на територията на Европейската Общност.

Снимка: АТППГВ

Асоциацията на търговците и производителите на природен газ и водород ще държи да се прилагат европейските, социални и икономически стандарти и добри практики в сектор природен газ и отрасъл енергетика, съобразени и приложими по силата на националното законодателството. АТППГВ ще спомага и за обмяната на информация, допринасяща за екологичното, финансовото и социалното и устойчиво развитие на енергетиката в страната.

За постигане на целите си Асоциацията ще разработва и внася предложения, становища, експертизи пред държавите и наднационалните органи по нормативни и проектонормативни актове. АТППГВ ще изготвя предложения за приемане на нови или изменения на съществуващи нормативни актове. Членовете на Асоциацията ще изготвят и представят задълбочени анализи и разработки с акцент по актуални теми в сектора. Те ще организират и ще взимат активно участие срещи, семинари и конференции по дискусии в сферата на търговията с природен газ и водород.

Асоциацията е отворена за прием на нови членове, които отговарят на изискванията за членство, приети в устава й, поясниха от организацията.