Големите германски компании не са отчели особена промяна в попълването на формулярите от кандидати за работа, след като бяха въведени новите регулации, с които интерсекс хората се признават за трети пол, съобщи ДПА.

Преди новото законодателство да влезе в сила в началото на 2019 година в голяма част от обявите за работа се посочваше в скоби, че могат да кандидатстват хора от женски и мъжки пол. В момента е добавен третият пол "различен" (друг-бел. ДПА).

Много компании, сред кoито фармацевтичният гигант Байер (Bayer), енергийната компания Еон (Eon), Дойче банк (Deutsche bank) и Водафон (Vodafone) обявиха, че все още не са получили никаква молба за работа от хора, определящи се като интерсекс.

Други компании като Комерцбанк (Commerzbank) съобщиха, че не са регистрирали хора от третия пол в процеса на подбора.

Германската компания за пощенски услуги Дойче пост (Deutsche Post) е изключение от общото правило, тъй като обяви, че има 700 заявления за работа, които са постъпили от хора в категорията "друг".

Говорителка на компанията обаче поясни, че това може да се дължи на хора, които отмятат това квадратче в молбите, тъй като не искат да разкрият пола си.

През първите няколко месеца, след като промените влязоха в сила, властите в по-големите германски градове съобщиха само за 12 случая, в които хора са пожелали да се регистрират като трети пол, отбелязва ДПА.