"Топлофикация София" продава 100% от произведената електроенергия напълно прозрачно на Българска независима енергийна борса. Това съобщиха от дружеството в официална позиция по повод обвиненията към него за непрозрачна сделка.

"Топлофикация София" е продавачът на електроенергия на занижена с 20 лв. цена на електроенергията в проверяваната вече от енергийния регулатор за борсови манипулации сделка. Това се твърди в сигнал до прокуратурата, разпространен вчера от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Той е допълнение към изнесената в началото на седмицата информация от Асоциация свободен енергиен пазар за непазарна сделка, при която на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е продаден ток на цена от 78 лв./МВч, което е под стойностите и от това купувачът се е облагодетелствал с над 2 млн. лв., а продавачът съответно е ощетен. Според тях сделката е предварително спазарена. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов обяви, че е започнала проверка. Процедурата по събиране на данни, за да се започне евентуално разследване за манипулации обаче е тежка и продължителна.

От АОРБ информират, че продавачът е общинското дружество "Топлофикация София" и от сделката, сключена на 16 юли 2020 г., то е ощетено с 2.2 млн. лв. Кой е купувачът, облагодетелствал се от непазарните цени, работодателите не посочват.

Ето какво се казва обаче в позицията на дружеството. Публикуваме я без редакторска намеса:

"Възразяваме срещу разпространените в медийното пространство напълно неверни внушения за непрозрачна сделка, извършена от "Топлофикация София" на 16.07.2020 г. Тогава дружеството продаде 110 450 МВтч. електроенергия със срок на доставка октомври, ноември и декември 2020 г. в сегмент "Двустранни договори" на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Припомняме, че Топлофикация София продава 100% от произведената от електроенергия на БНЕБ. "Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти", се казва на сайта на БНЕБ по повод предлаганите от тях сегменти.

Сегментът "Двустранни договори" е напълно законен и легитимен сегмент на борсата и е един от трите, на които всички участници на Българска независима енергийна борса извършват търговия с електроенергия у нас. Останалите два са "Ден напред" и "В рамките на деня". Топлофикация София използва всичките три сегмента за търговия. Целта е чрез диверсификация да се постигне възможно най-висока продажна цена. Постигнатата от Топлофикация София цена в сегмент "Двустранни договори" е в размер на 78,10 лв./МВтч. Това е значително по-висока цена от тази, на която се търгува електроенергията в момента. Актуалните цени на електрическата енергия на БНЕБ за периода 01 - 15 юли показват средна продажна цена е 69.74 лева.

В края на годината очакванията на експертите са за цени на електроенергията близки или по-ниски от тези, на които се търгува в момента. На база на информация, разпространявана от СЗО, както и от местните здравни органи, може с голяма вероятност да се очаква повторение на наложените строги епидемиологични мерки. Очаква се това да доведе до нов спад на цените на електроенергията през есента.

С продажбата през различните сегменти на БНЕБ Топлофикация София гарантира стабилен паричен поток към дружеството и по този начин осигурява предвидимост на бъдещите вземания от търговията с електроенергия за кредитиращите и финансово институции, с които работи.

Предвид посочените обстоятелства "Топлофикация София" ЕАД не е нарушила правилата за работа на БНЕБ и по никакъв начин не може да бъде обвинена в непазарно поведение или в сключване на порочни сделки. Ако се счита, че има порок в регламента за функциониране на някой от борсовите сегменти, премахването му не е в правомощията на дружеството", пишат от "Топлофикация София".