Часове след извънредното заседание на правителството за разпределение на сумите, които "Булгаргаз" дължи на своите клиенти от "Топлофикация София" съобщиха колко пари ще получат и как на свой ред ще се издължат на своите абонати.

"Топлофикация София" е сред най-големите потребители на природен газ, същевременно е и най-големият длъжник на "Булгаргаз".

Колко пари получи топлофикационното дружество

"Топлофикация София" ЕАД получи от "Булгаргаз" ЕАД проект на споразумение, което съдържа изчислените суми за възстановяване по договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г. Сумата, която е посочена в документа и дружеството следва да получи е 59 милиона лева с включени лихви и ДДС. Това се казва в съобщение на топлофикационното дружество.

"Очакваме КЕВР да утвърди ретроактивна цена на топлинната и електрическата енергия за същия период, за да направим съответните преизчисления", отбелязват от "Топлофикация София".

Дружеството произвежда и електрическа енергия и затова част от посочената сума ще бъде възстановена на фонд "Сигурност на електроенергийната система", уточняват от "Топлофикация София".

Какво ще направи по-нататък "Топлофикация"

Съгласно промените в Закона за енергетиката, в 30 дневен срок след получаване на сумата от "Булгаргаз" ЕАД, столичната Топлофикация ще извърши преизчисляване на сметките на своите клиенти.

За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до нейното изчерпване.

За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли.

Кога КЕВР ще изчисли цената

Както посочват от дружеството КЕВР трябва да определи ретроактивната цена, по която да се върнат парите на абонатите. Както е известно мандатът на тази КЕВР изтече през април, премиерът Борисов заговори за смяна на състава. Вече се появиха съобщения, че това ще стане през юли. По всяка вероятност настоящата КЕВР ще определи цената, за да може "Топлофикация София" да се разплати още през юли. 

Какво реши правителството

Министерският съвет реши по-рано днес, че "Булгаргаз" ЕАД трябва да възстанови 201 685 227 лева на своите клиенти.

Освен близо 60-те млн. на "Топлофикация София" общественият доставчик на газ ще върне 22 млн. лева на газоразпределителните дружества; 52 млн. на предприятия от химическата промишленост; 16 млн. лева на стъкларската индустрия. Справката направи премиерът Бойко Борисов.

Защо се наложи "Булгаргаз" да връща пари

В началото на март 2020 г. българският търговец на газ и руският - "Газпром експорт", обявиха, че са договорили по-ниска с 42% доставна цена за България със задна дата - от август 2019 г. Според договореното руската компания възстанови надвзетите пари на "Булгаргаз". На свой ред българският обществен доставчик, ще възстанови надвзетите средства на своите клиенти. Днес МС утвърди разпределението.

На 3 юни "Булгаргаз" съобщи, че ден по-рано е изпратил проекти на споразумения на своите клиенти, съдържащи изчислените суми за възстановяване по договорите за доставка на природен газ за споменатия период (5 август 2019 г. - 31 март 2020 г.) 

Източник: МЕ/bTV

Сключването на споразуменията е съгласувано с "Български енергиен холдинг" ЕАД (едноличен собственик на "Булгаргаз"). На тази база "Булгаргаз" заяви готовност да възстанови сумите на своите клиенти, непосредствено след сключването на споразуменията, без да изчаква изтичане на 14-дневния законоустановен срок.