Екологичните проблеми преследват Русе от над 30 години. Последното замърсяване в града беше отпреди няколко дни - заради запалени стърнища в Румъния.

Така околната среда се превърна в едно от най-важните теми за региона, а ролята на големите предприятия за екочистотата става все по-голяма. Сред най-ангажираните по този въпрос компании е "Топлофикация Русе". От няколко години дружеството работи за подобряване на надежността и ефективността на съоръженият чрез екологични решения.

"В тази връзка през последните години започнахме да разширяваме топлопреносната си мрежа. Тази година изградихме помпена станция и специален резервоар на депото за неопасни отпадъци на дружеството. През 2020 г. планираме да завършим и втория етап от реконструкцията на депото за неопасните отпадъци. Както и да завършим реконструкцията на котел 5. Планираме да изградим сероочистващата инсталация. В момента сме в процес на узаконяването и. Продължаваме и с разширяването на топлопреносната мрежа", разказа пред Dir.bg изпълнителният директор на компанията Севдалин Желев.

В резултат на усилията рабптата в ТЕЦ-а се е подобрила в много насоки. Броят на авариите е намален драстично, а когато те все пак се случват, не стигат до крайния потребител.

"Натрупахме опит и вече реагираме много по-бързо в тези ситуации. Успяваме да изпълним на 100 % планираното производство на електро- и топлоенергия. Не допускаме нарушение на изискванията за опазване на чистота на атмосферния въздух и водите в резултат на производствената си дейност. Стриктно спазваме законно установените норми за вредни емисии от топлоизточника", обясни Севдалин Желев.

Увеличаването на абонатите спрямо предишни години показва положителната реакция на клиентите и това, че те усещат промяната.

"Дори клиенти, отказали се от нашата услуга, отново се връщат. Това говори, че социалната политика на Дружеството през последно време работи и присъединяваме все повече нови сгради към услугите ни", смята директорът на ТЕЦ-а.

"Топлофикация Русе" поема разходите по изграждане на самите топлопроводи и закупуване и поставяне на абонатните станции.

"Това е една немалка инвестиция и сериозен финансов жест от наша страна. Домакинствата, които се присъединяват към топлопреносната мрежа, е необходимо само да закупят топломери, водомери за гореща вода и тръбите, които да свържат инсталациите с отоплителните тела", уточнява Севдалин Желев.

От "Топлофикация Русе" обръщат внимание на това, че централното отопление е по-висококачествено, леснодостъпно и рентабилно от отоплението на дърва и електрическата енергия. Не на последно място то е високоекологичен начин на отопление през зимния период.

За да функционират нормално отоплителните уреди и системи, от компанията препоръчват на клиентите да поддържат температура от 20 градуса във всекидневната, а в спалните помещения - 18 градуса.