Инж. Желев, какво е да си директор на една от големите топлофикации в България?

"Топлофикация Русе" е едно от големите енергийни предприятия в България. Дружеството е лицензирано за производство на топлинна и електроенергия и пренос на топлинна енергия. Обслужваме близо 20 000 абонати. Годишно произвеждаме около 460 000 мВтч топлинна и около 260 000 мВтч електрическа енергия. Разполагаме с над 75 км. топлопреносни трасета, в които са разположени над 150 км. топлопроводи. Централизираното топлоснабдяване е част от основната инфраструктура на гр. Русе и предпочитания начин за отопление на русенци. Ние се стремим да надграждаме клиентската си политика и да модернизираме предприятието, за да задоволим потребностите от топлинна енергия на жителите на Русе. Всички тези фактори правят ръководенето на топлофикационното предприятие много интересна, но и много отговорна задача. Бих я определил като голямо предизвикателство, но и като удоволствие. Работата е динамична, което пък от своя страна дава възможност да натрупваш опит всеки ден, чувайки мнението на всеки един от екипа на дружеството. За колегите си мога да кажа, че те наистина са изключителни специалисти и всеки притежава знания в своето направление.

Как се поддържа топлофикационно предприятие и кои са приоритетите за Вас през тази година?

Основните цели, които си поставяме, са устойчивото развитие на "Топлофикация Русе" и стремеж за предлагане на конкурентна услуга в дългосрочен план. Това изисква реализиране на стратегически проекти за производство на чиста енергия. Включително и повишаване на ефективността на производствените мощности и подобряване на качеството и надеждността на доставките на топлинна енергия.

Приоритет на дружеството тази година е пускането в експлоатация на газовите когенератори. Газификацията ще окаже пряко влияние на емисиите от дейността на централата. Обновлението и модернизацията на мощностите на топлофикацията подпомагат реализирането на екологичните изисквания за високоефективно комбинирано производство и за спестяване на емисии С02.

Поддържането на голямо предприятие като "Топлофикация Русе" изисква постоянни инвестиции и подобрения. Като добавим и факта, че трябва да отговорим на очакванията на над 50 000 души, които са избрали парното, мога да кажа, че е много отговорна и нелека задача. Стремим се да отговорим адекватно на високите изисквания на клиентите. Уверявам Ви, че ние предлагаме един от най-икономически изгодните и същевременно екологични методи за отопление.

Споделете ни за някое трудно решение, което е трябвало да вземете.

Смятам, че няма трудни или лесни решения, особено като ръководиш голямо предприятие. Важно е решенията, които се взимат, да са правилни, но това се проверява във времето. Решенията, които взимаме, засягат много хора и изцяло дейността на "Топлофикация Русе", за това винаги за нас е водещо те да бъдат отговорни и изцяло в полза за русенци.

Защо според Вас трябва да се стимулира централното топлоснабдяване? По какъв начин проектите Ви допринасят за града?

Проектите на "Топлофикация Русе" са свързани с бъдещото развитие на дейността на дружеството, те включват подпомагане на изпълнението на заложените от институциите мерки за намаляване на вредните емисии и развитие на сектор "Енергетика". Плановете за технологично развитие и модернизация на "Топлофикация Русе" залагат на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, които да осигуряват максимална ефективност и да се намалят вредните емисии във въздуха. Целта е постигане на по-добро качество на обслужване на клиентите. Изпълнението на инвестиционната програма на предприятието е изцяло в съответствие с основните приоритети, заложени в европейските екологични директиви.

Не само като директор на "Топлофикация Русе", но и като дългогодишен експерт мога да кажа, че хората, избрали парното, се радват на добър топлинен комфорт у дома при изключително изгодни ценови нива. Както вече споменах, парното е екологичен начин на отопление. Това е важно за града ни, за качеството на живот. С избора на централно отопление се намаляват вредните емисии от непречистения пушек от комините на къщите, отопляващи се на дърва, например. Докато топлофикацията разполага с очистваща инсталация и електрофилтри, които не допускат изхвърляне на вредни газове в атмосферата.

Вие сте експерт с голям опит в енергийния сектор, бил сте свидетел на много промени в него. Как бихте описали сектора от Вашата гледна точка днес?

През последните години има значителни промени в сектор енергетика. Те са насочени към повишаване на енергийната ефективност и производството на още по-чиста енергия. Фокусът се измести към реализиране на проекти, водещи до драстично намаляване на вредните емисии във въздуха. Това на свои ред налага постепенна промяна на досега използваните изкопаеми горива като въглищата. Цялата трансформация на централи, като нашата, произвеждащи топлинна и електрическа енергия от тях, налага инвестиране на огромни средства в обновяване на мощностите ни. Бих казал, че всички топлофикации вървим в правилната посока, като заменяме въглищата с природния газ за осъществяване на справедлив енергиен преход. Разбира се, имаме още много задачи, които трябва да изпълним, за да отговорим на изискванията на Европейския Зелен пакт преди да постигнем изцяло чисто производство на енергия.

Как COVID 19 пандемията се отрази на Вашата работа?

COVID 19 наложи да преразгледаме и адаптираме нашите услуги, като по-голяма част от тях вече са онлайн. Заложихме на нови комуникационни канали, за да подкрепим нашите клиенти в тези предизвикателни времена. Клиентите реагираха добре и бързо се адаптираха към дигитализирането на голяма част от услугите ни. Доброто съвместно сътрудничество е основен подход в работата с абонатите ни. Независимо от пандемията, ние продължаваме да изпълняваме инвестиционната си програма, защото с реализирането на проекта ни за преминаване на газ, ще произвеждаме още по-екологична енергия. Вярвам, че ключът към успеха се крие в последователността и отговорността. Бъдещето е най-добрата цел и ние инвестираме в него.