"Топлофикация Плевен" влага средства във въвеждането на модерни технологии за опазване на околната среда и производство на чиста енергия. Предприятието инвестира и в поддържането на топлопреносната мрежа. Това е техният дългосрочен план за устойчиво развитие и опазване на природата. "Провеждаме прекъснат мониторинг на вредните емисии. За нас опазването на околната среда е приоритет", заяви инж. Йордан Василев, директор на предприятието.

"С цел повишаване на енергийната ефективност инвестирахме в газова турбина. Благодарение на нея предоставяме още по-екологична енергия на абонатите ни, както и подобрихме работата на предприятието. Турбината отговаря на най-високите световни стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна е и е напълно автоматизирана", каза инж. Василев. Той обясни, че нейното управление се осъществява чрез специален софтуер и разказа, че връзката между оператора и турбината става с помощта на специално изградена за целта оптична линия.

"Електроенергията се произвежда от газовата турбина чрез свързания към нея генератор. Тя работи на природен газ по щадяща природата технология със значително намалени вредни емисии", посочи той.

"Когенерацията осигурява на плевенчани по-чист въздух и по-сигурна енергия. Съоръжението повишава енергийната ефективност на дружеството", допълни инж. Василев. Той обясни, че за да работи качествено и да изпълнява функциите си, "Топлофикация - Плевен" разполага с четири парни котли, три парни турбини и една бойлерна уредба.

Директорът на "Топлофикация Плевен" обясни, че през летните месеци им предстои да извършат планови ремонтни дейности на съоръженията и топлопреносната мрежа.

"Тяхната цел е да бъдат направени подобрения на участъците по нашата мрежа и абонатните станции, където има тази необходимост.", заяви инж. Василев. По думите му за тях е важно да гарантират сигурност на топлоподаването през зимата.  "За нас е важно клиентите ни да получават модерно централно отопление и по-чист въздух", допълва инж. Василев.

"Изпълняваме стриктно законодателните изисквания в областта на околната среда. Използваме най-добрите практики в енергийния мениджмънт. Фокусът и занапред ще бъде в инвестирането за проекти, с които ще осигуряваме още по-качествено топлоподаване в града", каза инж. Василев.