"Топлофикация Плевен" е направила и продължава и днес успешно да инвестира в областта на опазването на околната среда. Като един от най-мащабните проекти в историята на централата е изграждането и въвеждането в експлоатация на когенерационната им мощност.

"Това е едно високотехнологично и модерно съоръжение. За да съществува и да работи, нашите специалисти вложиха изключителни усилия и много труд. Зад обикновения израз "Топлофикацията има когенерация" стоят безсънни нощи на много наши експерти. Акцентирам върху това, защото у нас такива съоръжения се приемат като даденост, все едно че ги е имало винаги. Не е точно така. Не ги е имало винаги. За да ги има, някой е инвестирал, проектирал, изградил и направил, така че да работят", казва директорът на предприятието инж. Йордан Василев.

По думите му, за да я има газовата турбина, която най -просто обяснено, произвежда ток, пара и гореща вода едновременно, са инвестирани милиони и наистина е плод на много труд.

"Когато казваме, че е "модерна", това не е самохвалство, а реалност. Турбината се управлява чрез специализиран софтуер на много високо ниво и чрез специално изградена оптична линия. Можем само да се гордеем, че в Плевен и в България , имаме специалисти, които да изградят, а и да продължават да поддържат такива съоръжения.", заявява инж. Василев.

"Основният ефект е, че изграденият специфичен паро-газов цикъл, позволява да се произвежда електроенергия и топлоенергия едновременно. По този начин се подобрява ефективността на производството. Постигаме високоефективно производство на енергия, което означава, че от еднакво по обем използвано гориво се произвежда повече и различна енергия.", споделя инж. Василев.

Директорът посочи, че занапред ще продължават да развиват още повече комбинираното производството на топлинна и електрическа енергия.

"Предстои ни един голям проект. Ще инвестираме в изграждане на заместващи производствени мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използвайки двигатели с вътрешно горене. Така ще повишим количеството произвеждана по модерен начин енергия. Това е в унисон със Стратегията за енергийна ефективност на страната ни, която изцяло кореспондира с европейските политики в сектора. Надяваме се когато, реализираме тези начинания, това да се отрази положително и върху цената за крайния потребител на нашите услуги.", обясни инж. Василев