Искаме и ново шламохранилище и да гарантираме непрекъснатост в топлоснабдяването, както и да информираме хората за предстоящите модернизации, които са вече в ход, а не да се оправдаваме защо още нямаме ново шламохранилище, защо е допусната авария в съществуващото.

Това се казва в съобщение на Топлофикация Перник, след като от Министерство на енергетиката обявиха, че съвместно с КЕВР започват проверка в дружеството. 

Не можем да извозваме пепелина от предприятието, защото тогава може да стане огромен екологичен проблем, заявиха от топлофикационното дружество и добавиха:

"Можем да се надяваме, че аварията ще помогне на институциите да осмислят проблема и да издадат дългоочакваното решение за изграждането на новото шламохранилище.