"Топлофикация Перник" е внесла инвестиционно намерение за заместване на част от основното гориво - въглища в ТЕЦ "Република" с биомаса, съобщиха на БТА от общината. Предвижда се биогоривото да замени до 70 на сто кюмюра, използван за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В котлите на централата ще влязат суровини от зърнопроизводство - слама от пшеница, ечемик, ориз, царевица и др., отпадъци от растителни тъкани, от корк и дървесни кори, трици, талашитени плоскости и фурнири, дървен материал, негодни за консумация, или преработване материали и др.

Планира се в денонощие да постъпват от 900 тона до 3 000 тона въглища и от 0 тона до 2 100 тона биомаса. За година това са между 297 000 - 900 000 тона кюмюр и до 693 000 тона биомаса. Няма да се променя капацитетът на парогенераторите от 196 MWth и утвърдената технология. "Топлофикация" обаче възнамерява да вложи 2,5 млн. лв. за създаване на условия за използване на биомасата, посочи пред БТА изпълнителният директор на дружеството Любомир Спасов.

Планирано е изграждането на специални тръбопроводи с въздух, по които ще се движи биогоривото. Ще бъдат закупени горелки за котлите, машини за дробене на биомасата, ще бъдат инвестирани средства и в оформяне на площадките и системи за пневмотранспорт, допълни Спасов. Биогоривото ще се съхранява върху 14 дка обособени територии в източната част на площадката на ТЕЦ "Република"