Европейският съюз си е поставил за цел създаване на безвъглеродна икономика.Една от стъпките е преустановяване на използването на въглища като гориво. В България има няколко топлофикации, които произвеждат топлинна и електрическа енергия от въглища.

"Наясно сме, че няма бъдеще за Топлофикация Перник, ако не намерим нови по-екологични източници на енергия. Няма съмнение, че ерата на въглищата приключва. Няма да допуснем дружеството да затвори и да оставим хиляди без препитание! Единственият начин е да преработим мощностите и да инвестираме в нови, които произвеждат по-екологична енергия!" заяви изпълнителният директор на Топлофикация Перник Ясен Кацаров.

Топлофикация Перник от няколко години работи по проекти, чиято цел е постепенно премахване на въглищата. Основните горива, с които въглищата ще бъдат заменени, са биомасата и природният газ.

"Избрахме природният газ и биомасата, защото от години е доказано, че са по-екологични алтернативи за производство на енергия. Държа да подчертая, че за момента възнамеряваме да използваме главно слама и слънчогледови пелети. Това са източници на енергия, които нямат вредно въздействие върху околната среда, намират се в големи количества и се смятат за възобновяеми." каза Ясен Кацаров.

По думите на директора на Топлофикация Перник преминаването към по-екологични горива ще позволи и задържане, а впоследствие и намаление на цените на топлинната енергия, тъй като особено биомасата значително намалява себестойността.

"Цените на въглеродните емисии, които плащаме за всеки тон изгорени въглища, достигнаха 90 евро. Ако не намерим бързо средства, с които да ускорим процеса по смяна на горивния микс, няма да издържим дълго финансово." каза Ясен Кацаров.

Топлофикация Перник предлага възможност за плащане на равни вноски, като при редовно издължаване на месечната се предоставя остстъпка от 3% и цели 30% намаление на изравнителната сметка.

"Ако приспаднете отстъпките, ще се убедите, че Топлофикация Перник предлага отлични цени на абонатите. Докато всички говорят за растящите цени, ние ползваме всички резерви и увеличаващия се брой абонати, за да правимотстъпки. Въпреки нарастващите цени на въглеродните емисии, сме сред малкото с подобна промоционална политика." каза Ясен Кацаров.

През миналия месец Топлофикация Перник организира томбола за всички, подписали договори "Лоялен клиент" и раздаваше всяка седмица награди, като най-голямата беше напълно безплатен отоплителен сезон.

На 17 декември Топлофикация Перник отбеляза и 70 години от създаването си.

"70 години не са много за една топлофикация! Но се учим от опита и с много енергия и хъс работим за успешното бъдеще! Но развитието на Топлофикация Перник включва много предизвикателства, най-вече свързани с създаването на най-добрия горивен микс, който едновременно да ни подсигури екологично производство, но и добро съотношение между приходи и разходи." каза Ясен Кацаров.