От момента на аварията с шламохранилището сме свидетели на необясним административен хаос по отношение на нас и нашето желание да предлагаме нормална топлофикационна услуга на съгражданите ни. Това се казва в изявление на Топлофикация Перник. От дружеството припомнят как възникна аварията и как са се справили с нея, но изразяват и недоволство от това, че нямат условия за нормална работа.

Ето какво се казва в съобщението на дружеството:

На 7 май 2020 г. малко след 8.30 часа в дигата на сгуроотвал "7-ми септември" над кв. "Калкас" се появи теч, който въпреки първоначалните впечатления, че е твърде сериозен и представлява опасност, бе спрян в рамките на два часа. Веднага след това Топлофикация Перник започна работа по трайното и сигурно възстановяване на целостта на дигата.

За 24 часа тя беше напълно укрепена и сериозно подсилена и вече не представлява опасност и не е предпоставка за нови течове, се казва в съобщението. Това се потвърждава и от становището на проектанта на сгуроотвала, дошъл на място и направил своите замервания.

Още същия ден предоставихме информация на РИОСВ Перник, че направените ни предписания са изпълнени и очакваме потвърждение за възстановяване на нормална работа с основния ни парогенератор № 5.

Десетки призиви от институциите да бъдем отговорни, без нито едно писмено становище. Институциите искат безопасност. Ние я гарантирахме.

Министър, областен управител и депутат се събират и ни съветват да работим, без да ни питат за техническата възможност. Кметът на Перник също размахва пръст. Кой ще каже можем ли да работим?

От момента на аварията сме свидетели на необясним административен хаос по отношение на нас и нашето желание да предлагаме нормална топлофикационна услуга на съгражданите ни. Нямаме отговор на нашите обаждания и запитвания за срока и условията, при които можем да работим. В медийното пространство се хвърлят съвети да работим с резервна мощност, която е недостатъчна и без необходимите възможности да предложи нормално топлоподаване.

Много пъти обясняваме, че парогенератор № 3 не може да затопли достатъчно водата в мрежата и да поддържа необходимите параметри. Друг е и въпросът, че пускайки го в експлоатация нарушаваме условията на комплексното ни разрешително. Но въпреки че парогенераторът не е работил две години и три месеца, ние още на 08.05.2020 г. направихме опит за пускането му, но при тестовете отказаха предпазните балансиращи вентили.

За отремонтирането им ни бяха необходими три дни непрекъсната работа. Веднага след ремонта на 11.05.2020 г. пристъпихме към ново разпалване на котела. Преди достигане на работни параметри изби уплътнение на люк на барабана му. След отстраняване на пропуска отново ще пуснем котела. Но това са само част от проблемите, за които предупреждаваме вече 5 дена.

Междувременно в града ни идва министърът на екологията, прави обход на дигата, снима се и след това провежда среща при Областния управител на града ни и дава отново съвети как да работим, като на тази среща Ръководството но "Топлофикация Перник" АД не присъства. Никой до момента не е потърсил нашето мнение за това дали сме в състояние да изпълним "съветите". Комуникацията ни с институциите се осъществява единствено чрез медиите. Поставени сме в невъзможността да вършим нашата си работа, да подаваме топла вода на гражданите и да произвеждаме електричество. Дружеството е поставено на колене от 07.05.2020г., а сме свидетели на административен произвол от дълги години. Не е нормално в средата на 2016 г. да депозираме ИН за строеж на нов сгуроотвал и до момента да нямаме яснота дали това ще се случи. Същевременно търпим санкции от същите институции, които са отговорни за това разрешение. И днес 5 дена след медийната бомба с теча от дигата към нас текат съвети за строеж на нов сгуроотвал, но не и одобрени документи, които са необходими това да се случи.

Не може да бъдеш затворен принудително в порочен административен кръг и да търпиш санкции за това, че не излизаш от него. За да работим, гражданите да получават необходимата им топлина и да се реализират инвестиционните ни намерения е необходим открит и постоянен диалог с институциите. Разговори през медиите и съвети от дистанция от хора, незапознати с материята не са ни необходими.

Призовавам всички отговорни държавни хора да седнем и да се разберем кое е възможно да бъде направено, кои са реалните срокове това да се случи и най-важното - как да бъде направено, така, че гражданите да получат необходима им услуга, да бъдат запазени работните места на 1000 човека и дружеството ни да не бъде унищожено.

В резюме:

  • Топлофикация Перник е най-заинтересуваната страна перничани да имат топла вода.
  • Отстранихме и гарантирахме безопасността на съоръженията. Чакаме потвърждение за това от МОСВ
  • Очевидно много хора съветват министър Димитров с общи приказки. Ние предлагаме да не губим време и някой да провери изправността на съоръженията, за да каже "Работете!".
  • Междувременно правим опити да пуснем блок, който не е работил две години и чийто тестове отнемат време.
  • Работим по амбициозен план:
  • Да пуснем новото шламохранилище до края на лятото, ако нямаме административни спънки.
  • До края на годината ще направим възможното да имаме нова основна мощност на газ.

Разбираме перничани и сме на тяхна страна! Искаме да работим нормално и хората да са доволни от услугата, която получават. Работим по регулярни ремонтни планове, успоредно с инвестиции в нови технологии. Трябва ни време и подкрепа както от обществото, така и от институциите.