Множество ремонтни дейности са извършили през лятото от "Топлофикация-Враца". Това съобщи пред Dir.bg директорът на местното подразделение на компанията инж. Радослав Михайлов. Той обясни, че подобренията гарантират безпроблемното протичане на отоплителния сезон.

"Направихме подобрения и подмяна на амортизирани елементи в инсталациите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и в основните съоръжения в двете ни централи. По график сме отремонтирали амортизирани участъци от топлопреносната мрежа на дружеството", каза инж. Михайлов.

Наскоро ръководството на ТЕЦ-а е закупило двигател за комбинирано производство, както и спомагателни съоръжения за топлоизточниците. За топлопреносната мрежа са изградени нови абонатни станции, което е важна предпоставка за гарантиране на топлината и уюта на клиентите през настъпващата зима. През миналата година са закупени спомагателни съоръжения за топлоизточниците и, където е имало необходимост, са подменени участъци от топлопреносната мрежа.

"През следващата година смятаме да насочим усилията си към разширение на съществуващата инсталация за комбинирано производство. Освен това ще се съсредоточим върху изграждането на нови абонатни станции. Ще продължим да подменяме проблемните участъци от топлопреносната мрежа", добави директорът на ТЕЦ-Враца.

Дружеството своевременно е реагирало и на сигнали от страна на клиенти на "Топлофикация-Враца" ЕАД, отнасящи се до нарушено топлоподаване за битово-горещо водоснабдяване.

"Всеки път взимаме навременни мерки, които са изцяло съгласно нормативната уредба. Стремим се да отстраняваме проблемите не само качествено, но и в срок", каза Радослав Михайлов.