"До 1 януари 2027 година всички собственици в сгради етажна собственост трябва да предприемат действия, за да преминат на дистанционен отчет на потребената енергия", напомни изпълнителният директор на Топлофикация Русе инж. Севдалин Желев.

Инж. Желев уточни, че уредите за радиотчет, с които сме свикнали от години, трябва да бъдат заменени с модерни, с които данните за потреблението се получават от разстояние, а не визуално. По думите на изпълнителния директор уредите с дистанционен отчет гарантират реални сметки с прецизно снемане на данни, защитени са от манипулация и спестяват време.

"Инкасаторът вече няма да влиза в нашия дом, действие, което в период на пандемия, не е приятно. Отчетникът ще снема показанията на всички уреди по електронен път без да влиза. Това е модерният метод за отчет", каза инж. Желев.

Инж. Желев допълни, че всеки, който трябва да подмени уредите си поради изтекъл срок, трябва да монтира дистанционни уреди.

"Уредите, които са подменени в последните 4 години и не поддържат дистанционен отчет, трябва да бъдат сменени преди датата 1 януари 2027 година", каза още инж. Желев.