Напоследък се коментира все по-често обстоятелството, че всички уреди за дялово разпределение на топлинната енергия в българските домакинства трябва да бъдат подменени с модерни устройства, които позволяват снемане на показанията на топломери и водомери за топла вода от разстояние.

Свързахме се с изпълнителния директор на Топлофикация Русе инж. Севдалин Желев, който ни разказа от първа ръка за смисъла на подмяната с уредите за дистанционен отчет и посочи какви са техните предимства. Експертът обясни и какви са стъпките, които трябва да се предприемат, за да се подменят.

- Инж. Желев, за начало ще ни обясните ли кога по правило се подменят индивидуалните топломери и водомери за топла вода?

- Водомерите за топла вода трябва преминават метрологична проверка или да се подменят на всеки 10 години, а индивидуалните топломери на 5 години.

Разбира се, ако се забележи, че батерията е изтощена, уредът е изгаснал или е на лице повреда, абонатът трябва да се свърже с фирмата за дялово разпределение, за да го ремонтира или подмени.

Като тук искам да отбележа, че всички уреди, които ще се подменят вбъдеще, независимо каква е причината, следва да са с дистанционен отчет.

В Закона за енергетиката е заложена датата 1 януари 2027 година, като срок, в който всички уреди трябва да са с дистанционен отчет.

- Каква е причината за тази промяна в Закона за енергетиката?

- Промяната е с цел да се транспонират в българското законодателство няколко европейски директиви.

-  Каква е целта на въвеждането на дистанционното отчитане?

 - Основната цел е контролът върху потреблението да е в ръцете на клиентите. По този начин ще се премахне рискът от прекомерно отопляване на помещенията, свръхпотребление и т.н.

- Каква е разликата между досегашните уреди за дялово разпределение и уредите за дистанционен отчет?

-  Уредите, които в момента имат повечето българи са с възможност единствено за визуален отчет т.е. клиентът или отчетникът вижда показанията иги записва.

При дистанционните уреди, отчетът се извършва от разстояние и не е необходим достъп до самите устройства. Не е необходимо отчетникът да влиза в нашия дом, отчетът на всички уреди за дистанционен отчет на цяла сграда може да се извърши за по-малко от 15 минути. Данните се пренасят автоматично от устройството за отчет към софтуера.

- Какви са преимуществата, които притежават уредите за дистанционен отчет?

- Дистанционните уреди за отчет предоставят сигурност и точност на данните. При тях липсва субективният фактор и възможността да се въведат погрешно данните. Фактът, че провеждането на отчета не зависи от присъствието на клиента, решава много проблеми, свързани с отсъствие от работа или прекратяване на почивки, за да посрещнем отчетниците вкъщи.

При 100% месечен отчет на всички уреди за дялово разпределение в една сграда, отпадат и изравнителните сметки.

- На пръв поглед е малко притеснително отчетникът да има достъп до нашите уреди от разстояние. Отчетникът има ли достъп до поверителни данни?

- Дистанционните уреди пазят сходна информация като досегашните.

В тяхната памет се съхранява информация за история на потреблението и за потреблението за текущия отоплителен сезон. Уредите не съхраняват лични данни.

- Какви стъпки трябва да се извършат, за да се подменят уредите с дистанционни?

- От фирмите, извършващи дялово разпределение ще обяснят на клиентите какво допълнително се изисква от тях и ще организират процеса по подмяна на уредите.

- Единствено дружеството за дялово разпределение, с което етажната собственост има отношения, ли може да подмени уредите?

- Не, но е препоръчително клиентите да се обърнат към тях, защото уредите трябва да са одобрени от съответното дружество за дялово разпределение, което отговаря за тяхната сграда.