От ТЕЦ "Бобов дол" заявяват в позиция, че един от основните приоритети на тяхното дружество е насочен към опазване на природата и здравето на хората, но едновременно с това полагат усилия и да подобряват енергийната ефективност. "Открихме метод за съчетаване на тези две неща чрез това да се научим как да оползотворяваме отпадъци. Оказва се, че има множество възможности за приложението на отпадъците след като минат през определена обработка и най-хубавото е, че това може да се случи без да се замърсява околната среда. Усилията на всички трябва да се насочат към оставяне на все по-малко отпадъци да попадат в депата, тъй като там те се разлагат и е възможно да доведат до пожари, както и до болести", заявяват от ТЕЦ "Бобов дол". Ето какво коментират още от дружеството:

Идеята на нашето инвестиционно намерение за горене на RDF /производство на гориво от отпадъци/ с цел произвеждане на електричество и топлина е да подобрим енергийната ефективност. Освен това се очаква внедряването на тази технология да доведе и до икономически ефект за обществото. Най-вече това би се усетило като стабилизиране на цената на парното или липса на необходимост цената му да бъде увеличавана, което всъщност би се случило ако запазим сегашния горивен микс, тъй като за да купуваме все по-скъпите емисии, логично е да ни се наложи да увеличим цената на предлаганата услуга. Другото предимство е намаляването на използването на природен газ в нашата производствена дейност, а както знаем неговата цена също е изключително висока.

Държим да разясним на обществеността, че при използването на тази технология се постигат редица важни приоритети:

Намалява се количеството отпадъци, които се депонират.

Спестява се таксата за депониране.

Намаляват се емисиите на фини прахови частици и въглеродни оксиди.

Произвежда се нисковъглеродна, евтина и надеждна енергия за домакинствата и индустриалните предприятия.

Целият този процес се следи стриктно от българското и европейското законодателство. Грижим се да спазваме всички заложени изисквания за управлението й, за да не се създават никакви предпоставки, застрашаващи здравето на работещите в Централата, както и за населението в района.

Искаме да припомним, че дори и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 ясно е записано, че приоритетно трябва да продължат усилията за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците в регионалните системи при спазване на определени приоритети, сред които влиза финансиране по ОПОС 2014-2020 г. на проекта на Столична община за оползотворяване на RDF, произведено от МВТ-инсталацията.

Смятаме, че е време да започне диалог в насока горенето на RDF, като за процес със сериозни ползи за обществото. Нека погледнем утвърдените световни примери, които са разработили и наложили тази иновативна технология, а не да считаме, че изгарянето е някакъв проблемен процес, да се крием зад думичките RDF. Виена бе определена за най-добрият град за живеене и точно тя е сред градовете, където от много години се обработва RDF. Там не се наблюдава допълнително замърсяване на въздуха и отпадъците от контейнерите отиват директно за изгаряне. Защо да не се възползваме и ние от удачно разработените технологии в Европа ?