"Зелената сделка ще се случи с или без нас. България не сме никак малка страна от т. нар "зелен пакет". След влизането ни е европейската общност на 1 януари 2017 ние делегирахме това, че ще бъдем част от нея. Зелената сделка важи и за нас.". Това каза Кристина Лазарова, председател на Борда на директорите на ТЕЦ "Бобов дол" и представител на въглищната индустрия от Югозападна България по време на дискусията "Справедливият енергиен преход и Зеленият пакт - печеливши възможности за България". Събитието се проведе във Френски институт в България и се излъчи на живо във Фейсбук.

"След повишаване на цените на емисии, за въглищните централи няма да бъде икономически целесъобразно те да продължат да работят. Това е и причината всички заедно, ТЕЦ "Бобов дол", Топлофикация Перник" АД и мините, намиращите се в района да вземем решение в рамките на една година да се опитаме да направим един план, който да бъде свързан с това как да се премине през този зелен преход.". Това съобщи Кристина Лазарова и обясни, че планът ще включва създаване на платформа, в която ще бъдат поканени централите, общините, представителите на Министерството на енергетиката и на синдикатите. "Идеята е след тази платформа да се излезе с решение как да се премине през предстоящи преход", обясни тя.

"На база на изводите, които ще направим за една година при варианти за замяна на въглищата с микс от енергия било то ВЕИ, геотермална енергия и вкл. природен газ, трябва да решим кой е най-правилният път за нас и разбира се, как да се финансират частично централите, за да преминат плавно този преход" уточни председателят на борда на директорите на ТЕЦ "Бобов дол".

По думите на Кристина Лазарова никои не иска да има обезлюдяване на районите. "Искаме да се избегне негативния социален и икономически ефект след затваряне на дадена мина. Зеленият преход трябва да бъде справедлив и да премине плавно. Не трябва да има изхвърлени извън борда.", категорична бе тя.

По време на събитието се преведе много конструктивен диалог между всички заинтересовани страни относно енергийния преход и търсенето на устойчиви икономически решения за успешна трансформация и преход на въглищните региони. Разгледаха се и се обсъдиха възможностите, които излизат пред България от Зеленият пакт. Обсъдени бяха финансовите механизми за постигане на целите на Пакта, започвайки от Фонда за справедлив преход за въглищните региони. Сред гостите на събитието бяха представители на институциите, бизнеса, местната власт и граждански общности в засегнатите региони, енергийни експерти, учени, НПО сектора, медии и др.

Събитието бе открито от Цветан Кюланов - и. д. Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Тодор Тодоров - Координатор за Енергия и климат в Екологично сдружение "За Земята" и Георги Стефанов - Ръководител Практика "Климат и Енергия", WWF България. Заместник-министър на енергетиката Жечо Станков, Заместник-министър на околната среда и водите Атанаска Николова и Заместник-министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров направиха изказвания в частта за националните и европейските политики и измерения на Зеления пакт и как справедливия енергиен преход може да се превърне от предизвикателство във възможност за България.

Представители на Българска фотоволтаична асоциация, Българска стопанска камара, Икономически експерт и управляващ съдружник Maconis LLC коментираха перспективите и печеливши възможности от Зелената сделка и енергийната трансформация.

В последния панел се проведе експертен дебат за справедливия енергиен преход. Тодор Тодоров, екологично сдружение "За Земята" коментира как можем да стартираме процеса по превръщане на Зеления пакт и справедливия преход в печеливши възможности за България, както и най-добрите перспективи за обединяване усилията на администрация, бизнес, общини, синдикати и неправителствен сектор за постигане на реален и справедлив преход. Как изглежда преходът от гледната точка на общините и регионите в България дискутираха Елза Величкова кмет общ. Бобов дол и Стефан Кръстев зам. Кмет общ. Перник. Възможностите свързани със Зеления пакт и справедливия преход от гледна точка регионите представи началник отдел "Програми и проекти на общините" към Националното сдружение на общините в република България Веселка Иванова.

Представители от Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите и Министерство на труда и социалната политика коментираха възможностите, свързани със Зеления пакт и справедливия преход от гледна точка на сектор енергетика, климатичните промени и околната среда и въгледобивните региони, социалните аспекти и перспективите за трудова заетост

Георги Стефанов, WWF България представи анализ с препоръки на политическо равнище на национално и регионално ниво за успешното реализиране на тази икономическите алтернативи. Проф. д-р. инж. Христо Василев - Технически университет София разгледа темата през погледна на технологиите за съхранение на енергия, която е неразделна част от Енергийният преход и Зеленият пакт.

В края на дискусията бяха набелязани бъдещи стъпки за реално постигане на положителни резултати за България от Зеления пакт и справедливия преход.