Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

- Инж.Спасов, есента ще стане година, откакто напуснахте креслото на изпълнителния директор на Топлофикация Перник и сте на още по-горещо място - в ТЕЦ Бобов Дол. Има ли разлика в ръководенето на двете дружества?

- Разликата е в мащаба. Но целите, които си бяхме поставили в Топлофикация Перник, са същите като в ТЕЦ Бобов Дол.

- Какви са целите в ТЕЦ Бобов Дол?

- "По-зелено" производство на енергия и запазване на работните места на хилядите жители на Бобовдолско, пряко и косвено ангажирани в производството на електрическа енергия. Нали се сещате, че ТЕЦ Бобов Дол не са единствено заетите в предприятието. Благодарение на ТЕЦ Бобов Дол функционират още рудници в Мини Бобов Дол, ТЕЦ Бобов Дол поддържа дейността и на много малки местни фирми.

- Въглищата не са най-зеленият и екологичен източник на енергия. Как производството на енергия ще стане зелено с тях?

- Производство на енергия ще стане зелено като постепенно заменим въглищата с по-екологични алтернативи и в един момент напълно ги премахнем от горивния микс на ТЕЦ Бобов Дол.

- Как ще се случи това?

Чрез пълна екологична диверсификация на горивния микс!

- Разкажете ни на достъпен език как ще се случи.

- В плановете ни сме заложили изпълнението на няколко големи проекта, които ще допринесат за създаването на зелено производство и постепенното прекратяване на използването на въглища.

Началото бе въвеждането на биомаса в горивния микс. В момента работим по увеличаване на дела на сламата в производството.

Сред най-важните стъпки е свързването на ТЕЦ Бобов Дол с газопреносната мрежа на страната. Реализацията ще ни позволи да премахнем мазута, който използваме при разпалване на котлите и е сред основните причини за наличие на тъмен дим за кратки периоди. Планираме да закупим турбини, които да позволяват производство на енергия от природен газ, който е много по-екологичен и от въглищата и от мазута.

Работим и по създаване на фотоволтаичен парк. Съоръженията ще бъдат разположени на територията на стария сгуроотвал при с. Каменик, който е рекултивиран отдавна. На площ от 1200 дка ще монтираме фотоволтаични панели. Ако реализираме проекта съгласно предварително утвърдения план, ще създадем най-големия фотоволтаичен парк в България.

Фотолтаичният парк ще ни позволи производство на енергия от зелен водород, но това ще се случи на следващ етап.

- Каква ще е ролята на фотолтаичния парк за дейността Ви?

- Работата на фотоволтаичния парк ще позволи на ТЕЦ Бобов Дол да не работи непрекъснато на 2 блока, ще се напасваме ежедневно към търсенето на електрическа енергия.

По отношение на екологията, фотоволтаичният парк чувствително ще редуцира емисиите, които са основният проблем за централите, които използват въглища, защото цената им расте главоломно, а приходите ни не се увеличават.

При изработването на инвестиционната програма, държахме да създадем достатъчно алтернативи на въглищата.

- Това ли е всичко? Ще ни изненадете ли с още проекти, или сте фокусирани единствено върху горивния микс?

- Планираме да изградим специална инсталация, която в затворена среда ще разтопява въглища и биогориво, а генерираната топлина ще постъпва направо в котлите. Това е поредната стъпка за по-зелено производство на енергия. Идеята е, чрез много високи температури постъпилото гориво да се разгражда и оттам да се получава голямо количество топлина. Процесът се извършва в затворена система при работна температура от над 850 градуса.

Положителното е, че инсталацията ще ни позволи да употребяваме въглищата, които все още не са изчерпани и да даваме работа на мините, но по екологичен начин.

- Какви са другите ползи от внедряването на инсталацията?

- С внедряването в експлоатация на инсталацията за термолитично трансформиране на въглеводороди от работата на ТЕЦ Бобов Дол ще се получава по-малко въглероден диоксид от парогенераторите и няма да се отделят никакви пепели.