В изпълнение на условията на Комплексното разрешително, издадено на ТЕЦ "Бобов дол", бе закупена газанализаторна станция, която ще извършва собствени непрекъснати измервания на газовете след една от сероочистките на централата. Апаратурата бе доставена днес, а дейностите по монтажа и пускането й в експлоатация ще започнат от утре, 29 февруари 2020 г.

От ТЕЦ "Бобов дол" съобщиха, че се очаква системата да бъде пусната в експлоатация до 10 март 2020 г.

Газанализаторната станция е производство на немската компания Dr. Feodisch и отговаря на всички изисквания на законодателството и екологичните норми. Процесът е надлежно съгласуван с Министерство на околната среда и водите, както и с РИОСВ, които разполагат с цялата необходима информация и документация. С оглед изпълнението на нормативните изисквания ТЕЦ "Бобов дол" е в постоянна комуникация в компетентните институции.

"С пускането в експлоатация на тази станция, ТЕЦ "Бобов дол" прави поредната стъпка за опазване на чистотата на въздуха." Това заяви Елка Зарева, главен еколог на Централата.

Със закупуването и пускането в експлоатация на газанализаторна станция ТЕЦ "Бобов дол" изпълнява стриктно всички изисквания на МОСВ.