От 1 октомври ТЕЦ Бобов Дол е с нов изпълнителен директор. Не е ясно по каква причина досегашния изпълнителен директор инж. Емил Христов е напуснал поста. Той беше изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол в последните 6 години.

Новият директор на ТЕЦ-а е инж. Любомир Спасов. Инж.Спасов е женен с 2 деца и притежава 2 дипломи за висше образование - за инженер по металургия и магистър по икономика.

Инж. Любомир Спасов работи в сферата на енергетиката почти 10 години. Близо 4 години той е заемал поста на изпълнителен директор на Топлофикация Перник и за този период в дружеството бяха направени няколко големи инвестиции и бяха реализирани нововъведения, които според инж. Спасов не само са спомогнали за развитието на дружеството, но и са в интерес на абонатите, които използват услугите на Топлофикация Перник.

"За мен креслото на "изпълнителен директор" на една от най-големите централи в България ТЕЦ Бобов Дол е изключително перспективна длъжност, но и представлява отговорност и ангажимент към всички българи. Много съм щастлив, че съвместно с новия ми екип ще работим по вече започнатата трансформация на ТЕЦ Бобов Дол. Уверен съм, че с общите усилия на висококвалифицирания екип на дружеството ще създадем екологично и модерно производство на електрическа енергия в ТЕЦ Бобов Дол", сподели новият директор инж. Любомир Спасов.

Инж. Спасов сподели, че подкрепя усилията на Европейския съюз за увеличаване на мощностите, които произвеждат екологична енергия и създаването на екологично производство ще бъде основният му стремеж като изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол.

Новият директор показа хъс и увереност да извърви дългия път, който трябва да бъде изминат за премахване на въглищата като основно гориво за производство на енергия в ТЕЦ Бобов Дол.