Подобряване на техническото състояние на ТЕЦ Бобов дол е приоритет в инвестиционната програма на дружеството. Намерението на ръководството на ТЕЦ-а е съоръженията да отговарят на екологичните изисквания.

"Инвестирахме най-вече в подобряване на техническото състояние на съществуващите съоръжения. Значителна част от разходите за инвестиции насочихме за постигане на съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство, свързани с екологията и опазването на околната среда", отбеляза за Dir.bg изпълнителният директор на ТЕЦ Бобовдол инж. Емил Христов.

Полагаме усилия и средства, чрез дейността си, да спомогнем за доброто екологично бъдеще на България, увери той.

Във връзка с това ТЕЦ Бобов дол включи в производството си твърдо гориво от отпадъци (РДФ - RDF). "Използваме именно това гориво, защото опитът на европейските компании показва, че въпросната технология е успешна. Тя се използва като горивна добавка в работещи на въглища котли в топлоелектроцентрали, а също така и като самостоятелно гориво за специално проектирани за целта съоръжения. Самият метод на третиране е екологичен", обясни инж. Христов и добави, че ТЕЦ Бобовдол има комплексно разрешително c включeни нoви гoривa - биoмaca и кoдoвe oтпaдъци c нeoпacни cвoйcтвa.

Инж. Емил Христов изтъкна, че на площадката на дружеството функционират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата, които се считат за най-добри налични техники в ЕС.

Изпълнителният директор на дружеството гарантира, че нивото на безопасност в ТЕЦ-а е високо.

"При нас безопасността на работа на служителите е изключително важна. Обръщаме строго внимание на обучението на служителите ни и следим стриктно за спазването на заложените програми и мерки за осигуряване на безопасността им", подчерта инж. Христов.

Емил Христов: На площадката на дружеството функционират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата, които се считат за най-добри налични техники в ЕС

Снимка: ТЕЦ Бобовдол

По отношение на качеството, надеждността и безопасността на услугите в бранша като цяло инж. Христов изрази мнение, че всеки полага усилия. "Ще кажа само, че ние работим усилено, за да сме на ниво, да станем еталон за професионализъм, както и да предлагаме качествена услуга на хората, които са ни избрали", отбеляза инж. Христов.

Изпълнителният директор изрази убеденост, че бъдещето на на ТЕЦ Бобов дол е в ръцете на всички работещи в централата. "За това работим отговорно. Не работим на парче. Имаме дългосрочни цели и ги следваме с мисъл за една по-екологична България", заключи инж. Христов.