Светослав Иванов е новият изпълнителен директор на "Овергаз Инк." АД, компанията за търговия с природен газ в групата Овергаз, съобщиха от газовия доставчик. Той има повече от 25 годишен опит в областта на природния газ. Преминал е през поста CEO на 5 големи частни газоразпределителни компании.

От 2003 г. е заместник-изпълнителен директор на "Овергаз Инк.", отговорен за корпоративното бъдеще и маркетинговите стратегии. От 2014 е оглавява и корпоративното развитие на "Овергаз Мрежи". От 2017 е СЕО на тази компания.

Светослав Иванов е автор на десетки анализи и статии за пазара на природен газ в България и в Европа, активен участник в дебатите за енергийното бъдеще на страната. Като главен експерт е сред авторите на проекта "Национална програма за ускорена газификация".

Иванов е магистър по две специалности - "Автоматизация на електрозадвижванията" и "Индустриален мениджмънт" в Техническия Университет София. Има редица специализации, една от които - по енергетика в Германия.

Светослав Иванов е председател е на Българската асоциация Природен газ (БАПГ).

В същото време Кирил Марковски вече е новият изпълнителен директор на "Овергаз Мрежи" АД (от месец юли 2021 година). Той е магистър-инженер по машиностроене и по уредостроене на Техническия университет София и магистър по международни икономически отношения на Университета за национално и световно стопанство.

Източник: Овергаз

Повече от 20 години професионалната кариера на Марковски е свързана изцяло с природния газ.

В "Овергаз Мрежи" АД е от 2015 година, като заместник-изпълнителен директор "Разпределение на природен газ", отговорен за поддръжката, диагностиката и сервиза на близо 2500 километра разпределителна мрежа с над 75 хиляди битови и 3300 стопански потребители, разположена във всичките пет лицензионни територии на дружеството. В тази своя роля инж. Марковски организира и изграждането на нова мрежа, разпределението на синьо гориво до всеки консуматор, включително с компресиран природен газ, като отговаря и за аварийното обслужване на мрежата.

До кариерата си в групата на "Овергаз" Кирил Марковски заема отговорни позиции в българския газопреносен оператор "Булгартрансгаз" ЕАД, като началник на Главно управление "Техническа експлоатация", а преди това е началник отдел "Компресорни станции". Започва своята професионална кариера в "Булгартрансгаз" ЕАД, (тогава "Булгаргаз" ЕАД), като диагностик на газови турбокомпресорни агрегати на Компресорна станция "Ихтиман". Марковски е бил част от проектната група "ICGB" АД, като член на Съвета на директорите, управляващ и контролиращ дейностите, свързани с проектирането и изграждането на българо-гръцкия газов интерконектор. Участвал е в техническите работни групи и на други проекти за трангранични преносни газопроводи, като Nabucco и Южен поток.