Инж. Любомир Спасов, директор на "Топлофикация-Перник", разкрива как дружеството се справя с предизвикателствата в родната енергетика и как коронавирусната пандемия се е отразила на дружеството. Колко е засегнат целият въглищен отрасъл и какви са алтернативите пред топлофикациите в страната. Ето какво сподели той пред Dir.bg.

- Инж. Спасов, има ли държавата алтернатива на фона на промяната, която предстои в сектор енергетика заради "Зелената сделка"?

- През последните години енергийният сектор на глобално ниво преживява сериозна промяна. Тя касае пряко и България, като държава-член на ЕС. Преходът към нисковъглеродна икономика трябва да се осъществи по най-благоприятния начин, за да запазим работните места на хората. Ако въглищната индустрия в България бъде ликвидирана, цели райони ще бъдат обречени на глад. Освен това ние сме тези, които трябва да осигурим алтернативи за по-екологично производство на енергия. За нас, българите, този преход ще е много сложен, защото в страната ни все още въглищата са в основата на производството на енергия.

Днес въпросът не е дали искаме, или не искаме да сме част от тази промяна, а как тя да се случи. За целта трябва да обърнем внимание както на икономическия, така и на социалния фактор. Обнадеждаващото е, че вече имаме дългосрочна държавна стратегия и гъвкав план за плавното осъществяване на този "зелен" преход. Държавата, бизнесът, екологичните организации, синдикатите заедно трябва да изработят адекватни решения, съобразени с възможностите ни като страна.

Енергетиката ни е на кръстопът и ние трябва да изберем по кой път да поемем - дали с "лека ръка" да затворим топлофикации на въглища, или да се борим за удължаването на техния живот и технологичното им развитие. Смятам, че имаме алтернативи и като такива мога да посоча преминаването на природен газ и внедряването на биомаса. Днес може това да ни се вижда химера, особено оползотворяването на биогорива, но се надявам, че това ще се промени. От създаването си "Топлофикаця Перник" работи на въглища и осъзнаваме, че те няма да са бъдещето.

- Какви промени правите, за да отговаря "Топлофикация Перник" на европейските изисквания?
- Като пример мога да дам последната инвестиция, която реализираме. Закупихме няколко когенератора, работещи на природен газ. Благодарение на тези когенеративни мощности ще преминем на ново технологично ниво и ще подобрим екологичните показатели на предприятието.
Задачата ни е и да запазим нашите служители и да вложим средства в тяхната преквалификация.

- Как се отрази коронавирусът на сектора и в частност на вашето предприятие?
- Корона кризата се отрази негативно на всички нас. Работата ни бе затруднена, но считам, че успяхме да продължим да работим все така ефективно и абонатите ни не усетиха промяна в услугата, която потребяват. Не освободихме от работа нито един наш служител. Смятам, че трябва да отдадем заслужено уважение и на българските енергетици като цяло, които в този тежък период осигуриха непрекъснатостта на доставките на енергия в страната.

Независимо че бе отменено извънредното положение, мерките при нас продължават да се спазват стриктно. Виждате сами, че "вълната" от тази пандемия не е съвсем отминала и не трябва да неглижираме ситуацията.

Смятам, че коронавирусът още дълго време ще има своето отражение. Тази криза ни даде ясен знак каква е важността на българската енергетика за нормалното функциониране на икономиката и държавата ни.

- Смятате ли, че българските миньори и енергетици виждат бъдещето си след енергийния преход?
- Ако успеем да отстоим националните си интереси пред ЕК и запазим предприятията, разбира се, модернизирани, то енергийният преход би бил добър за всички. Основният риск е за регионите, които са традиционно свързани с въгледобива. Подходът там трябва да е много разумен и внимателен, за да не останат десетки хиляди българи без работа. Смятам, че няма да се стигне до там, защото държавата има ясна позиция, която отстоява. Отделно самите дружества подобряваме дейността си чрез разнообразяване на енергийния си микс с алтернативни гориво.

Планираме да преминем на природен газ и биогорива. Знаем, че това е голяма крачка, но е начинът да запазим, и дори и да открием нови работни места. "Зелената сделка", образно казано, може да не "убие" сектора ни, а дори ще го развие. Всичко е в нашите ръце.

- Докога самите вие ще издържите да работите при непрекъснатото увеличение на цените на въглеродните емисии?
- Това е изключително тежък въпрос, особено за едно частно дружество. През последните 2 години цените на емисиите скочиха драстично. Трудно издържаме. Това е една от причините да правим промени в енергийния си микс. Разнообразяването на основното ни гориво с внедряването на алтернативните горива, като биомаса и природен газ, ще спомогне да продължим да работим и то без да се налага увеличение на цената за крайния потребител. Тук искам да отбележа, че парното в Перник е едно от най-евтините в страната.

- Значи бъдещето на сектора е газификация на въглищните централи?
- За момента преминаването на газ е най-приемливият вариант за топлофикациите, работещи на въглища. Отчитаме, че в момента в страната станаха по-достъпни и доставките на т.нар. втечнен газ.

Модернизацията и трансформацията са единствената посока, в която трябва да вървим, за да не бъдем затворени. В противен случай това би довело до икономически и социални проблеми за България.