Авиокомпаниите носят отговорност, ако пътник пострада при полет, реши днес Съдът на ЕС. Понятието "злополука" обхваща всички случаи на борда на въздухоплавателното средство, при които предмет, използван за предоставяне на услуга на пътниците, е причинил телесно увреждане на пътник, без да е необходимо да се проверява дали тези случаи са следствие от опасност, присъща за въздухоплаването, допълва съдът.

Решението е произнесено по жалба на пътник, залят с горещо кафе при полет на австрийска авиокомпания. По случая не е установена непосредствената причина за изгарянето - дали това се е случило от невнимание на служителя на авиокомпанията, поднесъл напитката; на пътника; на някой друг; заради турбуленция или неизправност на сгъваемата масичка на предното кресло.

Европейският съд посочва, че авиокомпанията може да се освободи от отговорност или да ограничи отговорността си, ако докаже, че пътникът сам е причинил вредата или е допринесъл за нейното настъпване. Отговорността на превозвача може да бъде ограничена също, ако авиокомпанията докаже, че вредата не е възникнала по нейна вина или е била причинена единствено по вина на трета страна. Според съда обикновеното значение, което се дава на понятието "злополука", се схваща като непредвидено неумишлено увреждащо събитие.