Чрез нова технология за оползотворяване на РДФ "Топлофикация Сливен" ще спомогне за частично решаване на проблема с депонирането на отпадъци и намаляваме сериозно емитираните замърсители в атмосферния въздух. Това разкри пред Dir.bg директорът на ТЕЦ-а инж. Павлин Костов.

- Коя Ваша инвестиция смятате, че допринася за развитието на Общината и подобряването на качеството на въздуха?

- Новата технология за оползотворяване на РДФ. Чрез нея ние спомагаме за частично решаване на проблема с депонирането на отпадъци и намаляваме сериозно емитираните замърсители в атмосферния въздух.

Имаме желание да използваме и други алтернативни горива. Входирали сме инвестиционно намерение за внедряване на биомаса в производствената дейност. Биомасата е изключително екологично гориво, защото при третирането не се отделят никакви вредни емисии.

В последно време реализирахме дейности по ремонта на енергийния ни котел, както и направихме подобрения по абонатните станции и в депото за неопасни отпадъци.

Смятам, че с тези сериозни крачки допринасяме за целите на Общината в областта на екологията, както и за икономическото и развитие.

- Разкажете повече за самия процес по оползотворяване.

- Неопасните горими отпадъци се третират в предкамерната скарна пещ. Получените при процес на работа димни газове се подават чрез възходящия димоход към енергийния котел. Изградената автоматична система за измервания следи непрекъснато целия процес. Ако е на лице наличие на газове над нормата, автоматично се задействат нискоемисионните горелки, които ги доизгарят при изключително висока температура. Отделно имаме и електрофилтри, които служат за намаляване на емисиите на прах и тежки метали в димните газове от двата котела.

- Можем ли да кажем, че по този начин димът, който излиза от комина, е в допустимите стойности?

- Точно така! Нашите проекти в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха. Едва ли е случайно, че министърът на околната среда на водите г-н Нено Димов посочи в национален ефир, че Сливен е един от градовете, които са покрили изискванията за фини прахови частици. Заслуга за това има както местната власт ,така и ТЕЦ - Сливен.

- Какви са бъдещите Ви проекти?

- Както досегашните, така и бъдещите проекти ще са свързани с устойчивото управление на отпадъците и инвестиции в подобрение на техническите съоръжения на предприятието за осигуряване на по-качествена услуга за нашите абонати. Работим в синхрон с политиката на местната управа на град Сливен и националния план за управление на околната среда за осигуряване на здравословна среда за живот. Ние като предприятие сме отговорни да допринесем за развитието на града и той да става още по-приветлив с подчертана европейска визия.