Пред офиса на движение "Да, България" се събраха група от работници и служители на "Брикел" с намерението да връчат на представител на движението подписана декларация, в която изразяват възмущението си от атаките, които получават от страна на Владислав Панев - съпредседател на "Зелено движение" и общински съветник в София от "Демократична България". Според работниците на "Брикел" г-н Панев ги атакува безпричинно чрез многобройни публикации и снимки в социалните мрежи.

Според работещите в комплекса димът от котела, който често бива коментиран, е нормално състояние на разпалване на въглищен котел, каквото разпалване се извършва и от останалите три централи в района.

Снимка: Брикел

Дошлите в София хора от колектива на предприятието считат, че непрестанните нападки към "Брикел" водят до формиране на обществено мнение, носят негатив на дружеството и заплашват техните работни места.

Никой от намиращите се в сградата не прие декларацията на групата работници, отшили пред офиса на движението.

За това документът бе оставен пред вратите на "Да, България!".

Подкрепата си към исканията на "Брикел" заявиха и синдикатите КНСБ и КТ Подкрепа. Техни представители присъстваха на събитието и също бяха подготвили декларации.

Към работниците от "Брикел" и синдикатите се бяха присъединили и представители на няколко въглищни мини, за които "Брикел" е основен контрагент, на когото пласират произведената продукция.

Снимка: Брикел

От мините обясниха, че за тях затварянето на "Брикел" означава неизбежен бърз фалит и на техните дружества и отправиха апел да се обърне повече внимание и на прилежащите дружества, които са силно зависими от работата на големи производители като "Брикел".

"Исканията на "Брикел" са свързани с осигуряване на възможност за конструктивен диалог и обединяване на усилията на дружеството за създаване на зелено производство на енергия с организациите и партиите, които традиционно защитават въпроси, касаещи екологията", обявиха работниците.

"Считаме, че атаката е целенасочена и цели дискредитиране на "Брикел" като структуроопределящо предприятие за отрасъла", каза Валентин Костадинов, председател на синдикалната организация към "Коул Енерджи" към КТ Подкрепа.

Недоволните работници и граждани заявиха, че са наясно, че извършването на зеления преход ще се случи!

Считат обаче, че обществото и "Брикел" гледат в една посока. Всички те, като част от енергийния център на България, искат и търсят икономически и технически обосновано решение за чисто производство.

Но също така е ясно, че е необходимо да се извърши преход към екологично производство на енергия. За тях моменталното затваряне на електроцентрали и рудници не е преход. Те акцентират, че не това е политиката и на Европейския съюз и смисълът на Зелената сделка.

С декларацията си, която адресират до всички жители на Гълъбово, движение"Да, България" и "Зелено движение", където членува Владислав Панев, те изразяват своята тревога от продължаващите злонамерени атаки срещу "Брикел" и опитите за посегателство върху доброто име на сектора и търсят подкрепа в отстояване на истината срещу опитите на медиите да прехвърлят отговорността за нерешените и трупани с години проблеми в сектора, към комплекса Марица изток.

В декларацията си работниците на "Брикел" пишат:

"Моментът е много труден за българската енергетика. Изборът, който предстои във връзка с трансформацията на сектора в контекста на Европейската зелена сделка, е решаващ за икономическото развитие на България. Застрашени са работните места на хиляди енергетици и миньори. Притеснително е, че ако не успеем да реализираме благоприятно зелената трансформация от експортно ориентиран отрасъл с принос към БВП, сектор Енергетика ще претърпи сериозни щети".