Близо 30% сив сектор на пазара на телевизионно разпространение. Това показват данните от национално мащабно проучване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телеком услуги в България, проведено по възлагане на телевизионната индустрия и платформени кабелни и сателитни оператори, от Би Медиа Консултант. Проучването беше представено на кръгла маса на тема "Индустриалното проучване "Пазари на платена телевизия, интернет и пакетни телеком услуги в България, 2018" организирана от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори АБРО и сдружение за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро

Съпоставка на данните от проучването и данните, подадени от операторите, достъпни в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) показва разлика от повече от 680 000 абоната на платформените оператори, които не са декларирани пред комисията. Най-голямо е разминаването при кабелните оператори - повече от 540 000 абонати. Резултатите от проучването сочат мащабите на кабелното пиратство в страната. Пиратството в сектора кабелно разпространение се отразява пряко на всички творчески индустрии, тъй като приходите, които абонатите плащат, не достигат до създателите на съдържание. Тези приходи остават скрити и за органите на НАП.

Проучването обхваща 15 404 ефективни интервюта, проведени в 28те области на България.

АБРО и ТеРаПро предоставят данните от национално представителното проучване на КРС, Министерството на културата, Съвета за електронни медии, Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията като референтен източник на данни за нарушения и с цел подобряване на ефективността на правоприлагането и противодействието на сивия сектор и телевизионното пиратство на медийния пазар.