Българската стопанска камара е стартирала анкетно допитване до фирмите в страната, за да подпомогне анализа на обстановката, който ще даде възможност за набелязване на мерки, на база обективна информация, съобщават от Камарата.

До момента в проучването са се включили 631 фирми от всички региони на страната и от почти всички икономически сектори.

Според междинните резултати от анкетното проучване за отражението на коронавируса върху бизнеса, липсва превантивно планиране. 67 на сто от анкетираните признават, че действат според обстановката и нямат антикризисен план, който да следват. Други 21 процента са изготвили по спешност план с оглед актуалната обстановка, а едва 7,5 процента имат план за действие в подобни ситуации, изготвен преди кризата с коронавируса.

Проучването показва, че липсва надеждна правна защита. Силно притеснително е, че огромната част от фирмите нямат в договорите си с контрагенти клаузи за форсмажор, посочват от БСК. Не е никак малък и процентът на тези, които изобщо не знаят за тази правна възможност да се защитят в случай на криза като настоящата. По-малко от една-пета от бизнеса е предвидил в договорите си клаузи за форсмажор, се посочва в съобщението.

Бизнесът е разделен по отношение оценката на предприетите до момента мерки. Преобладават (36 на сто) оценките, че мерките са закъснели, недостатъчни и неадекватни, а всеки четвърти (24 на сто) е на обратния полюс и смята, че са налице прекалено високи рестрикции, които не отговарят на обективната обстановка. Почти толкова (22 на сто) са и отговорилите, че мерките са адекватни на обстановката.

Най-голям проблем е загубата на клиенти, а отсъствието на работници се очертава като най-малкото препятствие пред нормалното функциониране на бизнеса. Според 62 на сто от участниците в анкетата, пикът на кризата предстои и се очаква задълбочаване на проблемите. 18 процента очакват стабилизиране до 2-3 месеца, а според 15 процента това ще стане в рамките на 1 месец.