С навлизане в зимния сезон, производството, потреблението и салдото (внос-износ) на електроенергия продължават да се понижават, въпреки че потреблението на ток се подобряват. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 6 декември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до първите шест дни на месец декември е в обем от 37 655 814 MWh. Това е намаление (минус) със 7.90 процента (минус 8.05 % отчетени преди седмица). За сравнение през същото време на предишната 2019 г. производството на електроенергия е достигало до 40 886 896 MWh.

3е-news.net

Потреблението на ток за сравнявания период от 1 януари до 6 декември на тази година с миналата се свива (минус) с 2.74 % и е в обем от 34 356 060 MWh (преди седмица - минус 2.88 %, преди две седмици - минус 3.14 %). През същото време, но година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на 35 322 137 MWh.

Запазва се негативната тенденция по отношение на салдото, което остава отрицателно и за настоящия отчетен период от първи януари до шести декември тази година. Според данните на системния оператор салдото (износ-внос) остава на минус 40.70% (минус 40.50 % преди седмица, минус 40.28 % преди две седмици). За сравнение, за времето от първия ден на януари до 6 декември тази година то е в обем от 3 299 754 MWh. За същото време на 2019 г. салдото е било от порядъка на 5 564 759 MWh.

По-добри са показателите за участието на базовите централи за сравнявания период на настоящата и предходната година , въпреки че все още остават на минус 9.95 процента (минус 10.11 % отчетени преди седмица). Така например, ако за посоченото време на 2019 г. базовите централи са участвали с 34 916 066 MWh, за същото време на настоящата 2020 г. то е в обем от 31 441 538 MWh.