Оборотът на предприятията в обувната промишленост и производството на облекло надхвърля 3 млрд. лева през 2017 г. Това е съобщил заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на национален семинар за сектор текстил, облекло, кожи и обувки, организиран от IndustriALL European Trade Union и IndustriALL Global Union, съобщиха от министерството.

Редица български предприятия в сектора работят на най-високо ниво и изпълняват поръчки за водещите модни марки в света, е посочил зам.-министър Манолев и е подчертал, че за миналата година браншът формира близо 8 на сто от общия износ на страната. По думите му това е един от секторите, които се развиват устойчиво през последните години и е сред традиционните промишлени производства на България, които разполагат с добра суровинна база, изградена инфраструктура и имат важна роля в осигуряването на работни места.

Браншът осигурява заетост на над 100 хил. души, а в производството на текстил и облекло работят над 5000 фирми, е казал още Александър Манолев. Той е акцентирал, че благодарение на европейските фондове редица предприятия в България са били модернизирани през последните години и е съобщил, че до края на 2018 г. предстои обявяването на процедура "Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", по която могат да кандидатстват и предприятия, които произвеждат текстил и облекло. Общият бюджет на процедурата е 75 млн.евро.

Сред предизвикателствата в сектора заместник-министър е посочил заплащането на труда, представянето на чужди пазари, недостига на кадри и др.