За да улесним допълнително гражданите и бизнесите, които превиждат евро от и към чужбина, работим за създаване на уебсайт за мониторинг на приложението на регламента. Вътре ще има информация за таксите за презграничните преводи в евро на всеки доставчик на платежни услуги банка, работещ в Бълагрия. На тази онлайн платформа ще има и място за подаване на сигнали при съмнения за неизпълнение на задълженията на финансовите институции, които с екипа ми ще отвеждаме до компетентните органи за проверка. Това заяви българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на дисксуия в Дома на Европа по повод приемането на Регламента за презграничните плащания.

"Най-положителен ефект от приетия регламент ще има в България, където дълги години плащахме най-високите такси в Европа - между 30 и 50 лв, независимо от стойността на превода. С новите промени очакванията са таксите да поевтинеят десетократно. Освен спестявания за гражданите и бизнесите от страните извън Еврозоната, регламентът ще доведе и до премахване на един истински двоен стандарт в ЕС." Това допълни Ева Майдел, която беше докладчик и главен преговарящ за Европейския парламент по регламента.

В дисксуията участва икономистът Лъчезар Богданов, който заяви, че в България годишно има около 4 милиона входящи преводи в евро, над 15 000 малки и средни предприятия изнасят стоки и услуги, а над 36 000 внасят, което показва големият мащаб на ефекта от регламента. Даниела Данаилова-Шербел, член на борда на организацията на българи с опит и образование в чужбина "Тук-Там", подчерта, че се надява след влизането в сила на регламента да се улесни правенето на бизнес на българските компании в чужбина, тъй като няма да се налагат скъпи и разточителни услуги като отваряне на банкови сметки във всяка държава, в която има бизнес отношения.