По процедурата за "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" приключи прегледа на всички проектни предложения и са наредени плащания в размер на 172 672 262,70 лв., съобщиха от Министерството на икономиката.

Извършена е оценка на всички проектни предложения, подадени в рамките на общо двадесет и осем оценителни сесии (над 27 хил. компании) на процедурата, като одобрени за финансиране са 21 173 фирми, с които са сключени договори за грантове от 3000 до 10 000 лв.

Заради големия интерес към мярката за подкрепа Управляващият орган на ОПИК направи възможно повторното изискване на документи от кандидатите по процедурата за подкрепа на микро- и малки предприятия. Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева, а допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от Министерство на икономиката.

Процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения (около 6000), за които към момента е установено, че не отговарят на Условията за кандидатстване по процедурата ще започне през октомври като уведомления за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, посочват от ведомството.

По проекта за подкрепа на средни предприятия оценителна комисия е започнала оценка на подадените общо 1932 заявления на стойност 263 688 340,21 лв. Очаква се резултатите да бъдат обявени в средата на ноември 2020 г.