Договорът за модернизацията на железопътен участък Костенец-Септември бе подписан днес, съобщиха от ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Изпълнител на договора е ДЗЗД Костенец - Септември 2018, състоящо се от фирмите "Транс логистика" ЕООД, "Контратас Иглесиас" АД и "Аркада Къмпани" АД, а неговата стойност е 379 989 739,23 лева без ДДС.

Оценката на съответствие и строителен надзор по проекта ще се извърши от Обединение ИВЕР ДЗЗД, състоящо се от фирмите "Ив контрол Варна" ЕООД, "Етаконс" ООД и "РПА" ООД като стойността на сключения договор е 8 268 287, 30 лева без ДДС, съобщават от НК "Железопътна инфраструктура".

Подписването на договора се проведе в сградата на НКЖИ в присъствието на инж. Златин Крумов - заместник генерален директор ДП НКЖИ, инж. Галина Василева - директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Пламен Митов - заместник ръководител на проекта и други.

Какъв е проектът

Железопътният участък Костенец - Септември е част от глобалния проект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив", който е важен елемент от Трансевропейската транспортна мрежа. Проектът е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез реализацията на този проект ще бъде завършено цялостното модернизиране на железопътната линия София - Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия.

Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната с регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България. След реализирането на проекта скоростите в участъка Костенец-Септември ще бъдат 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове.

Модернизация на жп участък Костенец-Септември, част от проект "Модернизация на жп линия София-Пловдив" се осъществява с 85 на сто съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).