"Тези средства са в резултат на добре свършената работа от всички служители на Електроенергийния системен оператор ЕАД (ЕСО) и от реализираните икономии в дейността на оператора. Те по никакъв начин няма да увеличат сметките за ток на битовите или стопанските потребители." Това каза изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев, цитиран от Нова, във връзка със съобщението за предоставените по 1700 лева бонус в едноличното акционерно дружество по случай 15-ата му годишнина.

Цачев обясни, че за пореден път през тази година ЕСО преизпълнява инвестиционната и ремонтната си програма. "Всичко това се дължи на отговорното отношение на всички служители към реформите, които текат. Изключително отговорното отношение на всички колеги към сигурността на работата на цялата електроенергийна система", отбеляза Цачев.

Директорът на ЕСО каза още, че за всички служители на ЕСО бонусът бил един и същ, включително и за ръководството. Общо раздадените добавки се равнявали на около 7 млн. лева. "По 1700 лв. на човек - от чистачката до ръководителите", уточни Цачев. И допълни, че средната работна заплата в дружеството е 1830 лв. Тя обаче, посочи той, е най-ниската от всички дружества в енергийния сектор.

В съобщението на ЕСО за бонусите се казва, че "по повод 15-та годишнина на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), която се навършва през 2022 година, с решение на Надзорния съвет и Управителен съвет на дружеството на всеки един служител на електропреносния оператор е изплатена еднократната сума от 1700 лева. Такива средства са изплащани и през 2017 г. за 10-годишнината на ЕСО ЕАД". "Решението за изплащане на еднократната сума от 1700 лева на всеки един служител е следствие и от невъзможността на дружеството да увеличи трудовите възнаграждения на служителите, за което многократните настояваха през 2021 година синдикалните организации."

Ето още от съобщението на ЕСО, цитирано от 3eNews:

"В резултат на изпълнението на ремонтните и инвестиционни програми на дружеството със собствени сили, свързани с дигитализацията и реформата, която се осъществява в компанията с цел оптимизиране на разходите, са акумулирани средства, с част от които ръководството реши да стимулира служители си и да ги подкрепи в условията на повишен инфлационен натиск в резултат на растящите цени на стоките и услугите.

Решението на ръководството на ЕСО ЕАД е мотивирано от стремежа да се подкрепи приноса на всеки един служител на дружеството към постиженията на компанията. Средствата за финансовия стимул на служителите няма да повлияят в посока увеличение на цените на мрежовите услуги за потребителите.

Електроенергийният системен оператор завършва 2021 година с положителен финансов резултат и високи финансови показатели.

Ръководството на ЕСО ЕАД използва случая отново да благодари за личния принос на всеки един служител на дружеството за постигнатите високи положителни резултат през изминалите години в условията на извънредна епидемична обстановка и породените от пандемията съществени икономически последици."