През отминалата четвърта ч работна седмица на март (22 - 26) печалбите преобладаваха от двете страни на Океана, както и на Българката фондова борса (БФБ).

И ако за Западна Европа анализаторите посочват като основни причини ускореното ваксиниране, което е предпоставка за по-бързо икономическо възстановяване, както и поскъпването на американските държани облигации, то за българския пазар най-вероятно промяната се дължи на променената база на четирите индекса и интереса на пазарните участници на Българската фондова борса (БФБ) към новите участници и в четирите измерителя.

След четири поредни седмици на загуба, с най-голям седмичен ръст затвори широкият индекс BGBX 40 (+2.16%), следван от измерителя на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (1.81%), равно претегления BGTR 30 (+1.40%) и имотния BG REIT (+1.35%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 26 март 2021 година SOFIX e на печалба с 9.24%, а от началото на 2021 г. повишението е по-голямо, с 11.70%.

И въпреки ръста и при четирите индекса, през четвъртата работна седмица на март

БФБ отчете по-нисък оборот

спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 389 сделки с 1 724 500 лота за 4 528 084 лева, което е повече с 238 сделки, но по-малко с 1 529 043 лота и с 3 368 497 лева, спрямо предходната трета работна седмица на март, когато са отчетени 1 151 сделки с 3 253 543 лота за 7 896 581 лева. Редно е да се отбележи, че отминалата седмица стартира с променени бази на трите индекса: при SOFIX (3 емисии), BGBX 40 (3), BGTR 30 (6) и BGREIT (1)*. Затова и оборотът на 22 март беше относително висок - 171 сделки а 946 958 лева, но най-висок беше на 24 март - 354 сделки за 1 382 530 лева.

Равносметката за оборота, обаче, показва, че 5 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, докато в предходната седмица са били 10. На върха е Софарма имоти АДСИЦ - 47 сделки за 727 194 лева; следван от Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) - 2 сделки за 658 884 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) - 246 сделки за 500 915 лева; Алтерко АД (A4L) - 167 сделки за 350 336 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) - 68 сделки за 239 641 лева.

И тъй като и четирите индекса на БФБ са със седмичен ръст,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 65% към 31% и 4 на сто без промяна. При другите показатели, съотношението е същото - печелившите са повече от губещите: при емисиите (53% към 24% и 33 на сто без промяна), при сделките (63% към 32% и 5 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата четвърта работна седмица на март трендът на БФБ съвпадна, което много рядко се случва напоследък, с пазарите в Западна Европа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк , където седмичната равносметка за основните индекси показва, че преобладават печелившите емисии и сделки.

Както посочихме, и четирите индекса на БФБ завършиха със седмичен ръст, като SOFIX e на печалба (+1.81%). При общия европейски индекс STOXX 600 нарастването (+0.86%) е най-високо, спрямо останалите национални измерители на "сините чипове". От тях с най-висок ръст през отминалата седмица е германският DAX (+0.85%), следван от италианския FTSE MIB (+0.67%), британския FTSE 100 (+0.48%), испанския IBEX 35 (+0.06%). Единственият на загуба е френския САС 40 (-0.20%).

На "Уолстрийт" в Ню Йорк също преобладаваха печалбите. Седмичната равносметка показва, че с най-голям ръст е широкият S&P 500 (+1.57%), докато в предходната седмица беше на загуба (-0.80%). Измерителят на щатските "сини чипове" Dow Jones се повиши (+1.36%), след като в предходната седмица отчете спад (-0.46%). Единствен технологичният Nasdaq отново е със седмична загуба (-0.58%), спрямо понижение (-0.79%) в предходната седмица. Вече втора поредна седмица инвеститорите продават акции на технологични компании, които се представяха по-добре по време на пандемията, и купуват акции на компании, които ще бъдат обект на инвеститорския интерес в нейния край, според анализатори на банката JP Morgan. Другата причина, поради която Nasdaq е толкова слаб спрямо Dow Jones и S&P 500, е, че технологичните акции са най-силно засегнати от нарастващата доходност на държавните облигации на САЩ, която отчете рекорд през отминалите пет работни дни от 1.73%, след като в началото на годината не надвишаваше 1%.

Доходността от 10-годишните държавни облигации е важен критерий за сравняване на потенциалната възвръщаемост или загуби от по-рискови активи каквито са акциите. Следователно, увеличаването на доходността на 10-годишните облигации на САЩ се отразява неблагоприятно на фондовия пазар в дългосрочен план, тъй като търговците винаги избират по-безопасни активи. В краткосрочен план, обаче, практиката е показала, че при резки промени на доходността и спад съответно на цената на облигациите, инвеститорите предпочитат да изчакват, затова в повечето случаи в начална фаза при нарастване на доходността на облигациите, акциите също поскъпват.

Динамика на българските индекси

Седмичният преглед (22-26 март) показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба, за пръв път от четири седмици насам. С най-голям ръст завърши широкият индекс BGBX 40, следван от българския измерител на "сините чипове" SOFIX, равно претегления BGBX 30 и имотния имотният BG REIT.

- при SOFIX е отчетен седмичен ръст от 1.81%, докато в предходната седмица беше регистриран спад с 0.05%;

- при BGBX 40 повишението е най-високо, с 2.16%, докато в предходната седмица беше на незначителна загуба с 0.01%;

- при BGTR 30 повишението е с 1.40%, докато в предходната седмица беше отчетен спад с 0.29%;

- при BG REIT повишението е най-слабо, с 1.35%, след като в предходната седмица беше регистриран най-голям спад с 0.43%.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Неохим АД (NEOH) е начело в групата на най-печелившите акции, в която е за втора поредна седмица, с повишение от 16.96%, след като и в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с отчетен ръст от 7.55%, при седмичен оборот от 198 775 лева и изтъргувани 5 116 лота, при последна цена от 40.000 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 106 174 320 лева от 90 779 044 лева преди седмица;

- Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES) е с ръст от 12.24%, след реализирани сделки за 23 400 лева с 223 лота, при последна цена от 110.000 лв./брой и пазарна капитализация от 64 530 620 лева;

- Алтерко АД (A4L) отново е в групата на петте най-печеливши емисии с повишение от 11.22%, след като в предходната седмица беше с ръст от 3.70%, при изтъргувани 34 365 лота за 350 336 лева, при последна цена от 10.900 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 196 199 989 лева от 176 399 990 лева седмица по-рано;

Топ 3 на най-губещите акции

- Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 3.66%, седмичен оборот от 658 884 лева, при последна цена от 7.900 лв./брой и пазарна капитализация от 15 800 000 лева;

- Албена АД (ALB) е с понижение от 3.47%, седмичен оборот от 38 824 лева, при последна цена от 27.800 лв./брой и пазарна капитализация от 118 792 903 лева;

- Софарма Трейдинг АД (SFT) е със спад от 2.59%, седмичен оборот от 500 915 лева, при последна цена от 5.650 лв./брой и пазарна капитализация от 193 659 683 лева;

*С нова база са и четирите индекса на БФБ:

- промените в SOFIX (излизат: Монбат АД-София (MONB); Стара планина Холд АД-София (SPH) и Трейс груп холд АД-София (T57), а на тяхно място влизат: Алтерко АД-София (A4L); Албена АД-к.к. Албена (ALB) и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS). Алтерко и Теленик са за пръв път в състава на измерителя на 15-те най-ликвидни български публични компании;

- промените в BGBX 40 (излизат: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV); Илевън Кепитъл АД-София (11C) и Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF), а на тяхно място влизат: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS); Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (ODES) и Проучване и добив на нефт и газ АД-София (NGAZ);

- най-големи са промените в BG TR30 (излизат: Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV); Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH); Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA); Софарма имоти АДСИЦ-София (SFI ); Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF) и Химснаб България АД-София (CHSB). На тяхно място влизат: Алтерко АД-София (A4L); Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS); Синтетика АД-София (SYN); Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP); 235 Холдингс АД-София (235H) и Българска фондова борса АД-София (BSE);

- при BGREIT промяната е само една - на мястото на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (AKTV) влиза Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (ICPD).

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.