Г-н Павлов, вече всички разбраха, че до края на юни тази година стопанските потребители на електрическа енергия трябва да излязат на свободния пазар. Има ли някакви ограничения при смяната на доставчика?

Не. Предвидените процедури в Правилника за търговия позволяват смяната на доставчика без ограничения - по всяко време, без такси, без предварителни изисквания и въпроси. Първата стъпка е подписването на договор с избрания търговец. Но трябва да се знае, че за да влезе в сила промяната от следващия месец, договорът трябва да е сключен до 9-то число на текущия месец, за да може да се стартира процедурата по смяна на доставчика до 10-то число. Реалната смяна се извършва от 1-во число на следващия месец. Много важно доуточнение е да нямате просрочени задължения към настоящия си доставчик.

Наскоро Институтът за енергиен мениджмънт оповести, че 80% от стопанските потребители не са избрали търговец, а се снабдяват с енергия от ЧЕЗ, ЕВН или ЕНЕРГО-ПРО по лицензията им за търговия. На какво отчитате ниската заинтересованост?

От една страна, в момента кризата, породена от пандемията, е огромна и смяната на доставчика не е на дневен ред за българите, чийто бизнес е в затруднено положение. От друга страна, по-голямата част от клиентите, които предстои да сменят доставчика си, са с годишна консумация до 2 500кВтч . Отнася се за стопански абонати с годишна консумация под тази на едно българско домакинство. За тях реално в момента цената на електрическата енергия не е от кой знае какво значение, защото потреблението им е много малко.Моят съвет е все пак да предприемат тази стъпка в обявения срок, защото ако не го сторят, ще заплащат много по-високи цени, попадайки при доставчик от последна инстанция.

Стана ясно, че излизането на всички потребители на свободния пазар е една от стъпките за либерализацията на пазара на електрическа енергия в България. Какво се случва след либерализацията в други страни?

В момента този процес се извършва в Литва, там са малко по-напред от нас. През тази година на свободния пазар трябва да преминат домакинствата с консумация между 1000 и 5000 кВтч годишно. През следващата година, същото предстои и за потребителите с потребление до 1000 кВтч на година.

Румъния напълно либерализира пазара на електрическа енергия от 1 януари 2021г., в резултат на което клиентите, които в момента получават електрическа енергия на регулирана цена и които не са избрали доставчици, заплащат по-високи сметки. Но все пак Правителството удължи срока за сключване на нови договори и обяви, че ще субсидира сметките на уязвимите клиенти.

На какъв етап е обединяването на пазарите?

В следващите месеци се очаква обединяване на пазарите "Ден напред" на България, Гърция и Румъния. В края на годината се предвижда и пазарното обединение "В рамките на деня" на българско-гръцка граница. През следващата година вероятно ще има пазарно обединение и със Сърбия, а по-късно и със Северна Македония.