Агенция "Пътна инфраструктура" отвори ценовите оферти на допуснатите кандидати в тръжната процедура за избор изпълнител на строителен надзор при проектирането и строителството на тунела под Шипка.

Най-ниското ценово предложение без включено ДДС е 4 308 050 лв., а най-високо - 5 744 112 лв.

Офертите на петимата кандидати са:

  • Обединение "Консултанти Шипка 1", с участници: "3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A, "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД и "КОНТПАС" ООД - 4 651 482 лв. без ДДС;
  • "ИНФРА ИНВЕСТ ШИПКА" ДЗЗД, с участници: "ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив" ЕООД, "Инфра контрол" ЕООД, "Инфрапроект консулт" ЕООД и "Метроконсулт БГ" ЕООД - 4 588 882 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ ГАБРОВО/ШИПКА", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД и "ИНФРАМ" АД - 5 744 112 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "ПЪТКОНСУЛТ 2000 - ТРИ ЕС - ИРД", с участници: "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД, "ТРИ ЕС" ЕООД и ИРД ИНЖЕНЕРИНГ С.Р.Л. - 4 308 050 лв. с ДДС;
  • ДЗЗД "ТРАНСКОНСУЛТ-СВЕКО", с участници: "Трансконсулт - БГ" ООД и "Свеко Енергопроект" АД - 5 399 946 лв. без ДДС.

Проектът "Проектиране и строителство на обект: "Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" е предложен за включване в Програмата "Транспортна свързаност" 2021-2027 г., която до момента не е одобрена.

Обектът включва изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода "Шипка" и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на съоръжението ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Тунелът ще е възлова точка при движението в посока север - юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България.

Основните транспортни направления, които ще обслужва, са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).

По-рано днес регионалният министър увери в Гарбово, че проектът за тунел под Шипка не е спиран, очаква се избраната фирма изпълнител да потвърди писмено офертата си и да бъде сключен договорът.

Офертата на изпълнителя е на стойност 358 милиона лева - за техническо проектиране и строителство, като се очаква в утрешния ден да бъде потвърдена писмено, поясни министър Караджов.

"Макар и неформално, по телефона имаме потвърждение от фирмата-изпълнител, че потвърждава офертата си, така че този проект се строи. Следващите осем месеца изпълнителят ще проектира и три години и половина строеж, както е по оферта". Така министърът отговори на опасенията, че тунелът ще бъде върнат за ново проектиране и ще се забави с години, което беше разтълкувано като замразяване на проекта.

Напротив, обясни той, тунелът през Балкана е една от трите мащабни инвестиции, включени в Оперативната програма "Транспортна свързаност 2021-2027 г." и има готовност изпълнението му да започне.

Според условията на програмата проектите трябва да бъдат съфинансирани от държавата.

Проектите за тунел под Шипка са от средата на 90-те години. Дължината на двулентовото съоръжение под Балкана е 3 км. и 200 метра - най-дългият шосеен тунел у нас. В обхвата на проекта има още четири по-къси тунела. Цялостното инфраструктурно решение включва и изграждането на мостове и подлез.