Ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) има желание днес или най-късно утре да бъде отворена втората оценителна сесия по проекта "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) по процедурата - Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Останалите сесии ще бъдат отворени през диапазон от десет дни, съобщи по време на онлайн форум Бойко Таков, изпълнителен директор на Агенцията.

Таков уточни, че крайното класиране ще се направи, когато ще се отворят всички сесии, защото някои от кандидатите се отказват от ваучери или не могат да ги изпълнят.

Към момента няма промяна на бюджета на пилотната програма, а заради пандемията срокът за кандидатстване е удължен до 1 юли 2022 г. Без промяна е срокът на изпълнение на един проект - девет месеца от датата на издаване на ваучера.

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), които фирмите ще могат да използват за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги.

След оценка на подадените проектни предложения и на данъчния статут на кандидатите (дали са регистрирани или не по Закона за ДДС) се реализира сума, която да позволи предоставянето на 66 ваучера, като общият им брой ще е до 516, каза Бойко Таков.

Към момента 278 са одобрените доставчици на ИКТ услуги, в ИСУН са регистрирани общо 1836 броя подадени в срок проектни предложения. Десет са оценителните сесии. На 710 проектни предложения е направена оценка. Заради прага от 516 ваучера има 114 броя резервни проекта, които в тяхната последователност ще бъдат включвани, ако някой кандидатите се откаже или не може да изпълни получения ваучер, каза изпълнителният директор на Агенцията.

Вече има 92 създадени профила на доставчици на ИКТ услуги и получатели на ваучери по първата оценителна сесия, 18 броя са постъпилите технически и финансови отчети, както и искане за плащане от 12 март 2021 г. Шест броя са одобрените за верифициране отчети, като три са изплатени. За останалите това ще стане днес и утре.

Изпълнителният директор на Агенцията обясни, че за някои от ваучерите има забавяне заради пандемията, която е засегнала и експерти на ИАНМСП. Нямаме притеснение за следващите сесии, допълни той.

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.