За последните 12 месеца, по време на кризата, са сертифицирани инвестиционни проекти на стойност 1.6 млрд. лева. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на връчването на сертификат за инвестиция клас "А" по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на изпълнителния директор на "Биовет" АД - Ангел Желязков. Размерът на инвестицията по инвестиционния проект възлиза на 400 млн. лв. и в резултат от него ще бъдат разкрити 350 нови работни места в нов завод на компанията в Разград, съобщиха от Министерството на икономиката.

По думите на Борисов с този проект само от началото на годината са насърчени 9 проекта (клас А) с общ размер на планираните инвестиции 577.11 млн. лв., които ще създадат близо 1000 нови работни места.

"Осем от проектите са извън столицата, шест от тях са в преработващата промишленост, а пет проекта са във високотехнологични производства и услуги. Икономическият министър изтъкна още, че се работи по нови инвестиционни проекти за още 400 млн. лева.

Инвестиционният проект на "Биовет" АД е за нов завод - разширение на Инсталация за производство на междинни продукти, инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти и Фотоволтаична централа в Разград. Предвижда се разширяване на съществуващото предприятие посредством изграждане на новия завод и фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди.