От години правителствата обсъждат как да приведат вековните международни данъчни правила в съответствие със съвременните бизнес практики. Новото предложение, разработено в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), е голяма стъпка напред, пише Bloomberg.

Съгласно съществуващите правила мултинационалните компании имат голяма свобода да прехвърлят печалбите си към юрисдикции с ниски данъци, без значение къде всъщност се произвеждат или консумират техните продукти. Така т.нар. уронващ данъчната база проблем само се влошава. Дългосрочната трансформация от производство към услуги и от физически към нематериални активи продължава да разширява възможностите за избягване на данъци. В резултат на това правителствата вече губят около 500 милиарда долара годишно - недостиг на приходи, който трябва да бъде компенсиран от по-тежко данъчно облагане на работниците и компаниите без международни операции. 

Облагането на мултинационалните компании отчасти в зависимост от местоположението на техните клиенти би направило избягването на данъци по-трудно, тъй като клиентите не са толкова мобилни, колкото корпоративните седалища. По същество това защитава ОИСР. Детайлите, включително това как точно да се разпределят приходите, трябва да бъдат изработени, но дори самото приемане на основния принцип би било ценен напредък.

Едно предимство на този подход е, че той не е насочен към конкретна индустрия, както направиха страни като Франция. Технологични гиганти като Google и Apple ще бъдат засегнати, но не повече от други мултинационални компании с подобен размер. Предложението би обхванало всяка компания с поне 800 милиона долара годишни приходи и значителна клиентска база на чуждите си пазари. То ще се прилага само за дял от печалбата над договорен праг. Това също има смисъл, защото би направило системата по-лесна за управление и би смекчило политическата съпротива срещу промяната.

Критиците твърдят, че предложението не стига достатъчно далеч, оставяйки печалбите недостатъчно обложени и облагодетелствайки богатите страни повече от бедните. Те имат право: Възможните алтернативи са по-амбициозни. Независимо от това, придаването на тежест на местоположението на клиентите е голям напредък, що се отнася до възможностите за избягване на данъци. А невъзприемането на някои такива принципи за сътрудничество би довело до това повече правителства да следват примера на Франция и да налагат едностранно нови данъци върху чуждестранните мултинационални компании - несправедливо и неефективно. Австрия, Италия и Великобритания обмислят подобни планове.

Франция и други заявиха, че ще дадат заден ход, ако дискусиите в ОИСР намерят решение. Сега те имат поне очертания. Длъжностните лица имат задача да изготвят окончателен план през следващата година. Предстои министрите на финансите да дойдат във Вашингтон за срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Те трябва да се възползват от възможността да подкрепят това предложение за данъчни правила и да упражнят натиск за завършване на плана. Чрез сделката те ще покажат, че глобалното икономическо сътрудничество все още не е загубена кауза.