От 31 декември 2016 г. "Макс Телеком" ООД е обявен в несъстоятелност. Решението на Софийският градски съд (СГС) е от 17 декември 2018 година и вече е вписано в Търговския регистър. Кредиторите могат да обжалват решението в 7-дневен срок.

Процедурата по несъстоятелност е по искане на "М сат кейбъл" ЕАД заради неплатени суми по договор от 2008 г. Варненската фирма е изградила и е поддържала оптично трасе по искане на фирмата в несъстоятелност, но обещаните плащания не са направени. Неплатените задължения по този договор са за 116.2 хил. лв., съобщи "Банкер".

Компанията, която през 2011 г. получи от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разрешения за използване на радиочестотен спектър и имаше амбицията да стане четвъртия мобилен оператор в България, вече няколко години има финансови проблеми. Бизнес моделът на фирмата бе свързан основно с пренос на данни през мрежата на другите мобилни оператори. През 2017 г. "Макс Телеком" ООД водеше преговори да бъде придобита от "Булсатком", която също притежава разрешение от КРС за използване на радиочестотен спектър, но до сделка не се стигна.

От документите в Търговския регистър се вижда, че Цялото предприятие е заложено в Първа инвестиционна банка срещу заем от 17 млн. евро при лихва от 8.5% и неустойка за забава в размер на 35% от кредита. В момента банката си търси 15.2 млн. евро. ПИБ, която се явява заложен кредитор, е вписала пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ, като е назначен управител от страна на банката. Като кредитор се явява и "Нокиа сълюшънс енд нетуъркс" ЕООД с просрочени задължения в общ размер на 2.3 млн. лв. Тези пари са дължими за извършена, но неплатена техническа поддръжка и обслужване на мрежата на "Макс Телеком", сключен през 2014 г.

В решението на съда е посочено, че между 2012 и 2017 г. собственият капитал на обявеното в несъстоятелност дружество е положителен само през една година - 2015 г. През останалите е отрицателен, като през миналата година минусът е над 18 млн. лв. Общите задължения на дружеството са 47 млн. лв.