Ще има помощ за всички фирми със засегната от пандемията дейност. Това обявиха от Националната агенция за приходите (НАП) днес по време на онлайн брифинг, на който бяха представени условията и реда за кандидатстване по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки".

"Нека утре или най-късно до седмица в "Държавен вестник" да излязат промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари, които ще облекчат и фирмите, и НАП при отпускане на помощта. Пари ще има за всички, без значение кога са подадени документите. Ако първоначално предвидените пари не стигнат, ще бъдат отпуснати още", каза говорителят на Приходната агенция Росен Бъчваров, цитиран БТА. Той препоръча на фирмите със засегната от пандемията дейност, в четири заповеди на министъра на здравеопазването, да не бързат да подават документи за подпомагане още днес. 

Бъчваров допълни, че НАП ще засича оборота на обектите и ако има несъответствие, то ще бъде коментирано допълнително със собствениците на фирмите.

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Размерът на финансовата помощ ще се изчислява въз основа на процент от оборота (отчетените приходи на начислена база) на конкретните обекти, който е реализиран периода на 2019-а, съответстващ на периода, през който обектите са преустановили дейност през 2020-а. Ако обектите не са функционирали през 2019-а базата за определяне на помощта е оборотът за октомври 2020-а. 

Помощ за фирмите ще искат всички упълномощени лица, например счетоводители или управители. Помощта ще се отпуска след автоматична проверка на НАП към банковата сметка на титуляра на юридическото лице, а не на трето лице.

Процентът от оборота може да бъде 10 или 20% в зависимост от вида на извършваната дейност, като не е необходимо съфинансиране от страна на предприятията.

Кандидатите ще могат да използват портала за електронни услуги на НАП (с въвеждане на електронен подпис и данните към него) и специално разработена за тази цел електронна услуга. След идентифициране в портала на НАП заявленията ще бъдат автоматично прехвърляни към сайта на ИСУН (на него кандидатът ще попълва заявлението си).

Срокът за подаване на проектни предложения в НАП по програмата "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" е удължен до 20 януари 2021-а.